Hodnocení kvality naší práce

Mohli bychom něco dělat lépe?

Dotazník spokojenosti nebo nespokojenosti klientů a rodinných příslušníků s poskytovanými sociálními službami v Domově pro seniory Věstonická. Prosíme o vyplnění dotazníku na tomto elektronickém odkazu DOTAZNÍK. Vaše odpovědi budou sloužit ke zkvalitnění námi poskytovaných služeb.

Značka kvality v sociálních službách

Domov pro seniory se zúčatstnil projektu Asociace poskytavetelů sociálních služeb - Značka kvality v sociálních službách. Domov obdržel od hodnotitelů 4 hvězdičky v březnu 2013 a říjnu 2016. Více o projektu a našem hodnocení naleznete v níže uvedeném internetovém odkazu.
Certifikat-znacky-kvality

Dotazníkové šetření 2021

Vážení,
děkujeme Vám všem, kteří jste se zapojili do dotazníkového šetření „Hodnocení zásad při poskytování sociálních služeb v DS Věstonická“.  Zde naleznete zprávu z dotazníkového šetření k Vašemu prostudování.

  • Zpráva z dotazníkového šetření Zásady sociální služby 2021 - Zprava

  • Odpověď na podněty v dotaznících pro rodinné příslušníkyOdpoved