O nás

Screenshot_20210529-112410_Video-Player.jpg

Zřizovatelem
Domova pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, je statutární město Brno, které dotuje provoz domova. Domov byl uveden do provozu v r. 1996.

Organizace je finančně podporována z prostředků statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.
   
Domov pro seniory Věstonická je pobytové zařízení sociální péče, které poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravování, ošetřovatelskou, zdravotní a aktivizační péči pro seniory.
 
Domov se nachází v městské části Brno - Vinohrady. Předností je i velmi vhodné situování do blízkosti městské hromadné dopravy, která však nepůsobí rušivě na pohodlí klientů. K domovu náleží rozsáhlá zahrada.

Předmětem   činnosti   Domova   pro  seniory  Věstonická  je   dle   zákona   č.   108/2006   Sb., o sociálních službách a zřizovací listiny, poskytování sociálních služeb typu:
 

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky

Prohlídka domova pro seniory Věstonická - fotografie

Domov pro seniory vydává vlastní zpravodaj Domovníček, pro klienty pořádá Věstonickou akademii a v jeho zahradě má Vinohradský spolek projekt Komunitní zahrada pod ořechem. Více o těchto zajímavých projektech naleznete na:

Seznam poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji (včetně pečovatelských služeb, přechodných pobytů, odlehčovacích služeb atd.) naleznete na webových stránkách Magistrátu města Brna a Komunitního plánování soc. služeb v Jihomoravském kraji:

 

Domov pro seniory Věstonická je držitelem certifikátu Ověřená firma. Certifikát zvyšuje důvěryhodnost internetových stránek. Garantuje správné a aktuální kontaktní údaje na webových stránkách.

EKatalog - certifikát

overeno-(3).gif