Domov pro seniory Věstonická
Domov pro seniory Věstonická
Domov pro seniory Věstonická

Domov pro seniory Věstonická p.o. je celodenní pobytové zařízení sociálních služeb, které poskytuje sociální služby domov pro seniory (104 lůžek) a domov se zvláštním režimem (300 lůžek). Služby poskytujeme od roku 1996 v zařízení, jehož zřizovatelem je statutární město Brno. Klientům nabízíme ubytování, celodenní stravu, úklid, ošetřovatelskou, zdravotní, aktivizační a rehabilitační péči. Součástí domova je vlastní kuchyně, lékařské ordinace (vč. zubařské), místnosti s vybavením pro rehabilitaci a aktivizaci, kaple, kinosál, knihovna a rozsáhlá zahrada. Posláním domova pro seniory je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče.
Sociální služby jsou poskytovány pouze tomu, komu jsou určeny a jen v odpovídajícím rozsahu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to pouze osobám v nepříznivé sociální situaci, které nejsou schopny svou situaci řešit vlastními silami nebo za pomoci blízkých osob a dalších zdrojů (např. terénní a ambulantní).
Screenshot_20210529-112410_Video-Player.jpg

Prohlídka domova pro seniory Věstonická - fotografie

Více zde

Aktuality

Oslava výročí svatby?width=300
Oslava výročí svatby
03. 06. 2021
Zahradní terapie?width=300
Zahradní terapie
18. 05. 2021
Den matek?width=300
Den matek
14. 05. 2021
Oslavy?width=300
Oslavy
06. 05. 2021
Všechny aktuality

AKTUÁLNÍ  SDĚLENÍ: 

aktualizace: 8. 6. 2021, 7:45 hod.

Od úterý 8. 6. 2021 platí nové Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. června 2021. Změny jsou uvedeny červeně.
Nové čestné prohlášení k návštěvám platné od 8. 6. 2021 k vytištění - ZDE.


Testování návštěv DS nezajišťuje a neposkytuje ani testy pro samotestování. 

 

Návštěvní dny a hodiny od 1. června 2021:
 

pondělí - neděle

9:00 - 11:00

14:00 - 18:00


Pokyny k návštěvám:

 • Doporučujeme návštěvu 1x týdně pro každého klienta, dvě osoby (i děti), na asi 30 minut. 

 • Do domova vstupuje návštěva s nasazeným  vlastním respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechových ventilů. Respirátor musí krýt ústa a nos po celou dobu návštěvy.

 • K realizaci návštěvy je nutné se prokázat jedním z následujících dokladů:
  - výsledkem testu RT - PCR na přítomnost viru
  SARS-CoV-2 absolvovaného nejdéle před 7 dny s negativním výsledkem.

    - výsledkem testu POC na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 absolvovaného nejdéle před 72 hodinami s negativním výsledkem.

    - očkováním: očkovaná osoba nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 + má národní certifikát Ministerstva zdravotnictví o
      provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 nebo doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19: 

                                       a) kdy od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém
                                            přípravku (SPC) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, jestliže nebyla aplikována druhá dávka,
                                       b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22                                                          dní, ale ne více než 9 měsíců, jestliže byla aplikována druhá dávka, nebo
                                       c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, 
                                           ale ne více než 9 měsíců.

       potvrzením lékaře, že v době 180 dnů přede dnem návštěvy (od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2)
         návštěva prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID - 19.

       - osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro
         sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

       - osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu
         viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě
         poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným
         prohlášením.

       - osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS
         CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
         tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 • Návštěva vyplní na recepci domova čestné prohlášení (vytisknout lze zde: záložka dokumenty ZDE - platné od 8. 6. 2021) a vydezinfikuje si ruce. Bude jí změřena teplota. Při teplotě 37°C a vyšší nebude návštěva umožněna. 

 • Výjimky mimo návštěvní hodiny:  jsou povoleny pouze návštěvy u klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocněni a i tyto návštěvy musí dodržet režimová opatření DS Věstonická: doklady viz výše + nasazený respirátor třídy FFP2 nebo KN95 po celou dobu pobytu v DS Věstonická. Příbuzní, kteří chtějí přijít na návštěvu ke klientovi v terminálním stádiu onemocnění na základě výše uvedené výjimky mimo návštěvní hodiny, se musí na termínu návštěvy vždy domluvit s úsekovou sestrou (nebo jejím zástupem) nebo sociální pracovnicí.

 • Mimoradne-opatreni-s-ucinnosti-od-8-cervna-2021

 • Antigenní testování v zařízení soc. služeb - Covid portál

Testování návštěv - není možné nechat se testovat (RT-PCR a POC testy) v prostorách DS Věstonická:

 • Obraťte se na některé odběrové místo (seznam odběrových míst naleznete zde: Seznam odběrových míst - Od 16. 12. 2020 probíhá dobrovolné antigenní testování obyvatel v odběrových centrech. Otestovat bezplatně se může jít nechat kterýkoli občan ČR. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Lidé se mohou nechat otestovat opakovaně - dle platného nařízení). Obecné informace k testování od Ministerstva zdravotnictví ČR.

 • Test pro preventivní antigenní testování, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, DS Věstonická návštěvníkům neposkytuje. Návštěvník si musí test přinést sám a sám se otestovat před DS Věstonická.

Vycházky klientů mimo DS Věstonická platné od 20. 3. 2021:​

 • ​Neočkovaný klient: Vycházka klienta bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do izolace a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden antigenní POC test, který se bude opakovat za další 3 - 4 dny. Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Vycházky musí být domluveny předem s personálem oddělení, kde klient bydlí. V případě, že nebude možné klienta umístit při návratu z vycházky do izolace, vycházka umožněna nebude.

 • Očkovaný klient: Pokud byl klient naočkován a má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebude po návratu z vycházky mimo DS Věstonická umístěn do izolace a nebude mu proveden antigenní POC test.

 • Klient musí používat během vycházky respirátor třídy FFP2 nebo KN95. Respirátor mu na recepci DS předá rodinný příslušník, který si pro klienta přijde.​

 • Usneseni-vlady-CR-o-prijeti-krizoveho-opatreni-c-296-vychazky-klientu od 20. 3. 2021.

Spojení rodiny s klientem přes WhatsApp:

 • V případě, že se rodina bude chtít spojit s klientem přes aplikaci WhatsApp, zašle svůj požadavek (včetně svého telefonního čísla, které spojení přes aplikaci WhatsApp umožňuje) e-mailem na oddělení, kde klient bydlí. Aktivizační pracovník se s rodinou spojí a dohodne termín video hovoru (přednostně pro rodiny, které z vážných důvodů nemohou přijít na návštěvu, např. žijí v zahraničí nebo daleko od Brna atd.). Na jednom oddělení mohou proběhnout v pracovní den dva video hovory (podle vytíženosti pracovnice). Doporučujeme proto příbuzným posílat klientům dopisy a fotografie prostřednictvím pošty.

Informace o zdravotním stavu klientů:

 • O zdravotním stavu klientů informuje pouze ošetřující lékař v pondělí - pátek, v dopoledních hodinách na tel. č.: 544 121 563. V případě, že se nedovoláte (lékař je zaneprázdněn péčí o klienty), zkoušejte telefonovat opakovaně. Své dotazy můžete zasílat také elektronicky na e-mail: ambrozova.e@dsves.cz.

Pokyny pro předání balíčků klientům:

 • Balíček vždy zabalte do igelitového obalu, označte ho jménem a oddělením klienta a nechte ho u vchodu do DS na připraveném stolku - nevstupujte do budovy k recepci.

Pokladna pro platby za pobyt a léky klientů:

 • Pokladna pro platby za pobyt a léky klientů je pro hotovostní platby nebo platby kartou otevřena pouze 9:00 - 11:00 hod. a 14:00 - 15:30 hod. v pondělí - pátek. Preferujeme platby bezhotovostně: převodem na účet DS 27-7203240217/0100 nebo plaťte složenkou - vždy uveďte variabilní symbol a do poznámky jméno klienta, za kterého platba je). Více informací Vám poskytne paní Lhotecká na tel. č. 544 121 539.

Žádosti o přijetí nového klienta do DS:

 • Žádosti o přijetí nového klienta zasílejte pouze elektronicky (vicarova.l@dsves.cz; slancarova.l@dsves.cz) nebo prostřednictvím pošty (DS Věstonická, Evidence žádostí, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno.) Osobně do DS žádosti nenoste a neposílejte je ani na jiné e-mailové adresy, než jsou uvedeny v řádku výše. Úřední hodiny sociálního oddělení (evidence žádostí) jsou pondělí a středa.


Kantýna v DS - otevírací doba:

pondělí
7:30 - 11:00
14:00 - 16:30
úterý
7:30 - 11:00
14:00 - 16:30
středa
7:30 - 11:30
----
čtvrtek
7:30 - 11:00
14:00 - 16:30
pátek
7:30 - 11:30
----
sobota
----
----
neděle
----
14:00 - 16:30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další aktuality:

 • Pokladna - platba za pobyt a léky klientů: ve dnech 14. - 18. června 2021 dovolená.

 • Přijímáme knihy do naší knihovny DS pouze po konzultaci s knihovnicí paní Ing. Kalivodovou (knihovnadsvestonicka1@seznam.cz).

 • Rekonstrukce v DS: Probíhá rekonstrukce vodovodního potrubí v DS. V budově C se rekonstruují dveře pokojů klientů. V budově A+B probíhá rekonstrukce koupelen. Omlouváme se za zvýšený hluk a prašnost.