Domov pro seniory Věstonická
Domov pro seniory Věstonická
Domov pro seniory Věstonická

Domov pro seniory Věstonická p.o. je celodenní pobytové zařízení sociálních služeb, které poskytuje sociální služby domov pro seniory (104 lůžek) a domov se zvláštním režimem (300 lůžek). Služby poskytujeme od roku 1996 v zařízení, jehož zřizovatelem je statutární město Brno. Klientům nabízíme ubytování, celodenní stravu, úklid, ošetřovatelskou, zdravotní, aktivizační a rehabilitační péči. Součástí domova je vlastní kuchyně, lékařské ordinace (vč. zubařské), místnosti s vybavením pro rehabilitaci a aktivizaci, kaple, kinosál, knihovna a rozsáhlá zahrada. Posláním domova pro seniory Věstonická je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče.
Sociální služby jsou poskytovány pouze tomu, komu jsou určeny a jen v odpovídajícím rozsahu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to pouze osobám v nepříznivé sociální situaci, které nejsou schopny svou situaci řešit vlastními silami nebo za pomoci blízkých osob a dalších zdrojů (např. terénní a ambulantní).

Prohlídka domova pro seniory Věstonická - fotografie

Více zde

Aktuality

Návštěva policejního preventisty
29. 10. 2021
Policejní preventista pan Luboslav Fiala nás seznámil s nejčastějšími problémy, které se týkají sousedského soužití, a které Policie ČR nebo Městská policie města Brna řeší. Dozvěděli jsme se také zajímavé informace o vzniku a historii městské policie.
Celý článek
Všechny aktuality

AKTUÁLNÍ  SDĚLENÍ: 

aktualizace: 17. 1. 2022, 7:00 hod.


Zákaz návštěv z důvodů viróz ke klientům z oddělení:

 • ​A4

 • C5

 • ​C3

 • C2

 • C1

Zákaz platí do odvolání.


Návštěvy:

Návštěva domova vyplní na recepci domova čestné prohlášení k návštěvám, platné od 9. 7. 2021 - k vytištění - ZDE.


Návštěvní hodiny:

úterý

9:00 - 11:00

14:00 - 18:00

sobota

9:00 - 11:00

14:00 - 18:00

neděle

9:00 - 11:00

14:00 - 18:00

 

Pokyny pro návštěvníky platné od 3. 1. 2022:

 • Doporučujeme návštěvu 1x týdně pro každého klienta, dvě osoby (včetně dětí), na asi 30 minut. 

 • Do domova vstupuje návštěvník s nasazeným  vlastním respirátorem bez výdechových ventilů třídy FFP2, nebo KN95. Respirátor musí zakrývat ústa a nos po celou dobu návštěvy.

 • Návštěvník vyplní na recepci domova čestné prohlášení a vydezinfikuje si ruce. Bude mu změřena teplota. Při teplotě 37°C a vyšší nebude návštěva umožněna.

 • Návštěvníkovi se zakazuje konzumace jídla a pití ve všech společných prostorách domova (prostor kantýny, jídelny, jídelny na odděleních a v dalších vnitřních společných prostorách domova. Kantýna v DS bude v soboty a v neděle zavřená.

 • Návštěva smí probíhat pouze v pokoji klienta, případně mimo budovu domova. Zakazuje se návštěvníkům shromažďování se a posedávání ve všech společných prostorách domova (prostor kantýny, jídelny, jídelny na odděleních a dalších vnitřních prostorách domova).

 • ​V případě, že pracovník domova upozorní návštěvníka na nedodržování výše uvedených povinností a návštěvník nesjedná okamžitou nápravu, je pracovník povinen neprodleně návštěvníka z domova vykázat.
  Při neuposlechnutí ze strany návštěvníka je pracovník povinen volat Policii ČR (tel. č. 158).

K realizaci návštěvy je nutné se prokázat jedním z následujících dokladů (včetně dětí!):

 • Výsledkem testu RT - PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 absolvovaného nejdéle před 3 dny (72 hodinami) s negativním výsledkem. Potvrzení o negativním výsledku musí být ze zdravotnického zařízení, které test provedlo.

 • Výsledkem testu POC na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 absolvovaného nejdéle před 24 hodinami s negativním výsledkem. Potvrzení o negativním výsledku musí být ze zdravotnického zařízení, které test provedlo.

 • Očkováním: očkovaná osoba nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a má národní certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 nebo doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC)  uplynulo nejméně 14 dní, nebo kdy od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.     

 • Potvrzením lékaře, že v době 180 dnů přede dnem návštěvy (od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2) návštěva prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID - 19.           

 • Nelze uznat preventivní antigenní test pro sebetestování (samotest). 

 • ​Testování návštěv DS nezajišťuje!

Covid portál ČR - pokyny pro návštěvy sociálních zařízení

 

Výjimky mimo návštěvní hodiny:

Mimo návštěvní hodiny jsou návštěvy povoleny pouze u klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění a i tyto návštěvy musí dodržet režimová opatření DS Věstonická: doklady viz výše + nasazený respirátor třídy FFP2 nebo KN95 po celou dobu pobytu v DS Věstonická. Příbuzní, kteří chtějí přijít na návštěvu ke klientovi v terminálním stádiu onemocnění na základě výše uvedené výjimky mimo návštěvní hodiny, se musí na termínu návštěvy vždy domluvit s úsekovou sestrou (nebo jejím zástupem) nebo sociální pracovnicí.

 

Vycházky klientů mimo DS Věstonická

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platného od 1. 7. 2021: ​Klienti se po návratu z pobytu mimo DS nepodrobují testům na přítomnost viru SARS-CoV-2.​

Pokyny pro předání balíčků klientům:

Balíček vždy zabalte do igelitového obalu, označte ho jménem a oddělením klienta a nechte ho u vchodu do DS na připraveném stolku - nevstupujte do budovy k recepci.


Další aktuality:

 • Kantýna v DS bude v soboty a v neděle zavřená.

 • Od 1. 1. 2022 - nově zákonná spoluúčast klientů na platbách za inkontinenční pomůcky - informace ZDE.

 • ​Přijímáme knihy do naší knihovny DS pouze po konzultaci s knihovnicí paní Ing. Kalivodovou (knihovnadsvestonicka1@seznam.cz).