Domov pro seniory Věstonická
Domov pro seniory Věstonická
Domov pro seniory Věstonická

Domov pro seniory Věstonická p.o. je celodenní pobytové zařízení sociálních služeb, které poskytuje sociální služby domov pro seniory (104 lůžek) a domov se zvláštním režimem (300 lůžek). Služby poskytujeme od roku 1996 v zařízení, jehož zřizovatelem je statutární město Brno. Klientům nabízíme ubytování, celodenní stravu, úklid, ošetřovatelskou, zdravotní, aktivizační a rehabilitační péči. Součástí domova je vlastní kuchyně, lékařské ordinace (vč. zubařské), místnosti s vybavením pro rehabilitaci a aktivizaci, kaple, kinosál, knihovna a rozsáhlá zahrada. Posláním domova pro seniory je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče.
Sociální služby jsou poskytovány pouze tomu, komu jsou určeny a jen v odpovídajícím rozsahu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to pouze osobám v nepříznivé sociální situaci, které nejsou schopny svou situaci řešit vlastními silami nebo za pomoci blízkých osob a dalších zdrojů (např. terénní a ambulantní).

Více zde

zakaz_navstev-(1).png
AKTUÁLNÍ  SDĚLENÍ:
 

Od pondělí 21. září 2020 - ZÁKAZ NÁVŠTĚV!!!
Od pondělí 12. října 2020 - ZÁKAZ VYCHÁZENÍ KLIENTŮ z DS!!!

  • Praktické informace pro příbuzné a návštěvy: Mimoradna-opatreni-platna-od-21-9-2020 - např. spojení se pomocí aplikace WhatsApp, atd.

  • Pokyny pro předání balíčků klientům: Balíček vždy zabalte do igelitového obalu, označte ho jménem a oddělením klienta a nechte ho u vchodu do DS na připraveném stolku - nevstupujte do budovy k recepci.

  • Pokladna pro platby za pobyt a léky klientů je pro hotovostní platby uzavřena: plaťte pouze bezhotovostně (převodem na účet DS 27-7203240217/0100 nebo plaťte složenkou - vždy uveďte variabilní symbol) - více informací Vám poskytne paní Lhotecká na tel. č. 774 743 765.

  • Žádosti o přijetí nového klienta zasílejte pouze elektronicky (vicarova.l@dsves.cz; slancarova.l@dsves.cz) nebo prostřednictvím pošty (Evidence žádostí, DS Věstonická 1, 628 00 Brno). Osobně do DS žádosti nenoste.

Zdroje pro zákazy: 

  • ​ZÁKAZ NÁVŠTĚV nařídil zřizovatel DS Věstonická na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje (18. 9. 2020) - oficiální vyjádření Magistrátu města Brna Usneseni-vlady-Ceske-republiky.

  • ZÁKAZ VYCHÁZENÍ klientů z DS je vydán na základě usnesení vlády ze dne 12. řijna 2020. (vyjímka se týká případů, kdy klient musí navštívit např. lékaře, úřad či soudní řízení).


Další aktuality:

  • Od 30. 9. 2020 je kantýna uzavřena z důvodu nemoci paní kantýnské.

  • Přijímáme knihy do naší knihovny DS pouze po konzultaci s knihovnicí paní Ing. Kalivodovou (knihovnadsvestonicka1@seznam.cz).

  • Rekonstrukce v DS: V budově C se rekonstruují dveře pokojů klientů. V budově A probíhá rekonstrukce koupelen. Omlouváme se za zvýšený hluk a prašnost.

  • Zateplování budov: od září 2019 probíhá zateplování budov DS. Je zakázaný vstup na balkony v právě opravované budově = zamčené dveře z pokoje na balkon. Postupně se zatepluje budova A, budova B a budova C, včetně střech. Ukončení zateplování je plánováno na konec října 2020.