Domov pro seniory Věstonická
Domov pro seniory Věstonická
Domov pro seniory Věstonická

Domov pro seniory Věstonická p.o. je celodenní pobytové zařízení sociálních služeb, které poskytuje sociální služby domov pro seniory (104 lůžek) a domov se zvláštním režimem (300 lůžek). Služby poskytujeme od roku 1996 v zařízení, jehož zřizovatelem je statutární město Brno. Klientům nabízíme ubytování, celodenní stravu, úklid, ošetřovatelskou, zdravotní, aktivizační a rehabilitační péči. Součástí domova je vlastní kuchyně, lékařské ordinace (vč. zubařské), místnosti s vybavením pro rehabilitaci a aktivizaci, kaple, kinosál, knihovna a rozsáhlá zahrada. Posláním domova pro seniory je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče.
Sociální služby jsou poskytovány pouze tomu, komu jsou určeny a jen v odpovídajícím rozsahu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to pouze osobám v nepříznivé sociální situaci, které nejsou schopny svou situaci řešit vlastními silami nebo za pomoci blízkých osob a dalších zdrojů (např. terénní a ambulantní).

Více zde

Aktuality

Hody
07. 09. 2019
Dne 7. 9. 2019 se konaly již šestnácté Tradiční důchodcovské hody. Letos nám počasí nepřálo, nemohli jsme využít naši rozlehlou zahradu, a tak se slavnostní zahájení a veselice s hudbou a tancem konala ve vnitřních prostorech. Slavnostního zahájení se ujal pan ředitel Ing. Rudolf Nytl a starosta ÚMČ Vinohrady pan PhDr. Jiří Čejka. Společně jsme vyslechli hodový slib stárků a sledovali udělení hodového práva. K poslechu i tanci nám hrála dechová hudba Bivojanka.
Těší náš, že se na této nejoblíbenější kulturní akci v našem domově, a to i přes nepřízeň počasí, setkalo mnoho klientů se svými rodinami a přáteli.
Poděkování patří stárkům a stárkám z řad klientů a zaměstnanců, kteří se starali o zábavu a také všem zaměstnancům a jejich pomocníkům, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu hodů.
Děkujeme sponzorům.
Celý článek
Všechny aktuality

AKTUÁLNÍ  SDĚLENÍ:

  • Pozvanka-na-Vestonickou-akademii-2019-2020 - pro klienty.

  • Přijímáme knihy do naší knihovny DS pouze po konzultaci s knihovnicí paní Ing. Kalivodovou (kalivodova.v@dsves.cz)

  • Rekonstrukce v DS: v budově A+B probíhá rekonstrukce koupelen. V budově C se rekonstruují sesterny a dveře pokojů klientů. Omlouváme se za zvýšený hluk a prašnost.

  • Zateplování budov: od září 2019 probíhá zateplování budov DS. Je zakázaný vstup na balkony v právě opravované budově = zamčené dveře z pokoje na balkon. První je zateplována budova A - ze strany od ulice Šedova (cesta k poliklinice Viniční).