Domov pro seniory Věstonická
Domov pro seniory Věstonická
Domov pro seniory Věstonická

Domov pro seniory Věstonická p.o. je celodenní pobytové zařízení sociálních služeb, které poskytuje sociální služby domov pro seniory (104 lůžek) a domov se zvláštním režimem (300 lůžek). Služby poskytujeme od roku 1996 v zařízení, jehož zřizovatelem je statutární město Brno. Klientům nabízíme ubytování, celodenní stravu, úklid, ošetřovatelskou, zdravotní, aktivizační a rehabilitační péči. Součástí domova je vlastní kuchyně, lékařské ordinace (vč. zubařské), místnosti s vybavením pro rehabilitaci a aktivizaci, kaple, kinosál, knihovna a rozsáhlá zahrada. Posláním domova pro seniory je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče.
Sociální služby jsou poskytovány pouze tomu, komu jsou určeny a jen v odpovídajícím rozsahu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to pouze osobám v nepříznivé sociální situaci, které nejsou schopny svou situaci řešit vlastními silami nebo za pomoci blízkých osob a dalších zdrojů (např. terénní a ambulantní).

Prohlídka domova pro seniory Věstonická - fotografie

Více zde

Aktuality

Den matek
14. 05. 2021
Den matek jsme oslavili poslechem písniček, které zazpívali manželé Procházkovi.
Celý článek
Oslavy?width=300
Oslavy
06. 05. 2021
Pozdrav od dětí z FOD Klokánek Brno?width=300
Pozdrav od dětí z FOD Klokánek Brno
08. 04. 2021
Jaro v zahradě?width=300
Jaro v zahradě
31. 03. 2021
Příprava na Velikonoce?width=300
Příprava na Velikonoce
31. 03. 2021
Všechny aktuality

AKTUÁLNÍ  SDĚLENÍ: 

aktualizace: 17. 5. 2021, 7:30 hod.

- Od pondělí 17. 5. 2021 platí nové Mimořádné opatření vlády pro poskytovatele sociálních služeb (vše zůstává v platnosti).

- Od pondělí 17. 5. 2021 se mění opatření poskytovatele: návštěvníci nemusí mít navlečeny jednorázové rukavice při vstupu do DS. Ostatní pravidla jsou v platnosti.Testování návštěv DS nezajišťuje. 

 

Návštěvní dny:

Pondělí

9:00 - 11:00

13:00 - 16:00

Úterý

9:00 - 11:00

13:00 - 16:00

Čtvrtek

9:00 - 11:00

13:00 - 16:00

Neděle

9:00 - 11:00

13:00 - 16:00


Pokyny k návštěvám:

 • ​Doporučujeme návštěvu maximálně 1x týdně pro každého klienta. Na návštěvu mohou přijít maximálně dvě osoby (i děti). Doporučená doba návštěvy je 30 minut.

 • Do domova vstupuje návštěva s nasazeným  vlastním respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechových ventilů. Respirátor musí krýt ústa a nos po celou dobu návštěvy.

 • K realizaci návštěvy je nutné se prokázat jedním z následujících dokladů:

                                         - výsledek RT - PCR testu nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV - 2 s negativním výsledkem
                                           (negativní antigenní test může být potvrzen i zaměstnavatelem návštěvníka) - platnost testu 48 hodin od provedení,

                                         - potvrzení lékaře, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy návštěva prodělala onemocnění COVID - 19,

​                                         - certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (od aplikace
                                           druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní) a očkovaná osoba nesmí mít žádné příznaky onemocnění
                                           COVID-19.

 • Návštěva vyplní na recepci domova čestné prohlášení (vytisknout lze zde: záložka dokumenty ZDE) a vydezinfikuje si ruce. Bude jí změřena teplota. Při teplotě 37°C a vyšší nebude návštěva umožněna. 

 • Výjimky mimo návštěvní dny:  jsou povoleny pouze návštěvy u klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocněni a i tyto návštěvy musí dodržet režimová opatření DS Věstonická: negativní test na SARS CoV-2 (48 hodin) nebo doklad, že návštěvník v době 90 dnů před návštěvou prodělal onemocnění COVID-19, nebo certifikát MZČR o očkování + nasazený respirátor třídy FFP2 nebo KN95 po celou dobu pobytu v DS Věstonická. Příbuzní, kteří chtějí přijít na návštěvu ke klientovi v terminálním stádiu onemocnění na základě výše uvedené výjimky mimo návštěvní hodiny, se musí na termínu návštěvy vždy domluvit s úsekovou sestrou (nebo jejím zástupem) nebo sociální pracovnicí.

 • Mimoradne-opatreni-z-10-5-2021 od 17. 5. 2021.

 • ​​Mimoradne-opatreni-z-6-4-2021 od 12. 4. 2021.

Testování návštěv (není možné nechat se testovat v prostorách DS Věstonická):

 • Obraťte se na některé odběrové místo (seznam odběrových míst naleznete zde: Seznam odběrových míst - Od 16. 12. 2020 probíhá dobrovolné antigenní testování obyvatel v odběrových centrech. Otestovat bezplatně se může jít nechat kterýkoli občan ČR. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Lidé se mohou nechat otestovat opakovaně, avšak nejvýše 1x za 3 dny - platné od 30. 1. 2021.). Obecné informace k testování od Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vycházky klientů mimo DS Věstonická platné od 20. 3. 2021:​

 • ​Neočkovaný klient: Vycházka klienta bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do izolace a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden antigenní POC test, který se bude opakovat za další 3 - 4 dny. Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Vycházky musí být domluveny předem s personálem oddělení, kde klient bydlí. V případě, že nebude možné klienta umístit při návratu z vycházky do izolace, vycházka umožněna nebude.

 • Očkovaný klient: Pokud byl klient naočkován a má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebude po návratu z vycházky mimo DS Věstonická umístěn do izolace a nebude mu proveden antigenní POC test.

 • Klient musí používat během vycházky respirátor třídy FFP2 nebo KN95. Respirátor mu na recepci DS předá rodinný příslušník, který si pro klienta přijde.​

 • Usneseni-vlady-CR-o-prijeti-krizoveho-opatreni-c-296-vychazky-klientu od 20. 3. 2021.

Spojení rodiny s klientem přes WhatsApp:

 • V případě, že se rodina bude chtít spojit s klientem přes aplikaci WhatsApp, zašle svůj požadavek (včetně svého telefonního čísla, které spojení přes aplikaci WhatsApp umožňuje) e-mailem na oddělení, kde klient bydlí. Aktivizační pracovník se s rodinou spojí a dohodne termín video hovoru (přednostně pro rodiny, které z vážných důvodů nemohou přijít na návštěvu, např. žijí v zahraničí nebo daleko od Brna atd.). Na jednom oddělení mohou proběhnout v pracovní den dva video hovory (podle vytíženosti pracovnice). Doporučujeme proto příbuzným posílat klientům dopisy a fotografie prostřednictvím pošty.

Informace o zdravotním stavu klientů:

 • O zdravotním stavu klientů informuje pouze ošetřující lékař v pondělí - pátek, v dopoledních hodinách na tel. č.: 544 121 563. V případě, že se nedovoláte (lékař je zaneprázdněn péčí o klienty), zkoušejte telefonovat opakovaně. Své dotazy můžete zasílat také elektronicky na e-mail: ambrozova.e@dsves.cz.

Pokyny pro předání balíčků klientům:

 • Balíček vždy zabalte do igelitového obalu, označte ho jménem a oddělením klienta a nechte ho u vchodu do DS na připraveném stolku - nevstupujte do budovy k recepci.

Pokladna pro platby za pobyt a léky klientů:

 • Pokladna pro platby za pobyt a léky klientů je pro hotovostní platby nebo platby kartou otevřena pouze v návštěvní pracovní dny (pondělí, úterý, čtvrtek). Preferujeme platby bezhotovostně: převodem na účet DS 27-7203240217/0100 nebo plaťte složenkou - vždy uveďte variabilní symbol a do poznámky jméno klienta, za kterého platba je). Více informací Vám poskytne paní Lhotecká na tel. č. 544 121 539.

Žádosti o přijetí nového klienta do DS:

 • Žádosti o přijetí nového klienta zasílejte pouze elektronicky (vicarova.l@dsves.cz; slancarova.l@dsves.cz) nebo prostřednictvím pošty (DS Věstonická, Evidence žádostí, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno.) Osobně do DS žádosti nenoste a neposílejte je ani na jiné e-mailové adresy, než jsou uvedeny v řádku výše. Úřední hodiny sociálního oddělení (evidence žádostí) jsou pondělí a středa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další aktuality:

 • ​Od 8. 4. 2021 budou postupně vymalovány zdi pokojů klientů v budově A+B.

 • ​Kantýna otevřena: pondělí + úterý 7:30 - 15:30; středa + čtvrtek + pátek 7:30 - 15:00; sobota - zavřeno; neděle 12:30 - 16:00.

 • Přijímáme knihy do naší knihovny DS pouze po konzultaci s knihovnicí paní Ing. Kalivodovou (knihovnadsvestonicka1@seznam.cz).

 • Rekonstrukce v DS: V budově C se rekonstruují dveře pokojů klientů. V budově A+B probíhá rekonstrukce koupelen. Omlouváme se za zvýšený hluk a prašnost.