Dokumenty

Čestné prohlášení pro návštěvníky DS Věstonická:

Cestne-pohlaseni-22-3-2021

Informace pro zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby:

Žádosti o přijetí nového klienta zasílejte pouze elektronicky (vicarova.l@dsves.cz; slancarova.l@dsves.cz) nebo prostřednictvím pošty (Evidence žádostí, DS Věstonická 1, 628 00 Brno). Osobně do DS žádosti nenoste.

 

Zadost-o-poskytnuti-pobytove-socialni-sluzby - VŽDY VYPLNIT - zašlete na: vicarova.l@dsves.cz nebo slancarova.l@dsves.cz
Posudek-o-zdravotnim-stavu-k-zadosti-do-DS - VŽDY VYPLNIT

Vyjadreni-lekare-o-neschopnosti-zajemce-o-sluzbu-se-podepsat-a-jednat - vyplnit pouze, pokud není zájemce schopen podpisu a jednat.
PLNA-MOC
Letak-domov-se-zvlastnim-rezimem
Letak-domov-pro-seniory

Úřad práce ČR - příspěvek na péči:
Informace + Formuláře:


Informace pro klienty a jejich příbuzné:

ODPOVEDI-na-nejcasteji-kladene-otazky 
Domaci-rad-domov-pro-seniory 
Domaci-rad-domov-se-zvlastnm-rezimem

Paliativni-pece
Jak-podat-stiznost
Informace-pro-navstevy-domova-pdf
Certifikat-znacky-kvality-APSS

Úhrada za pobyt a stravu
Poplatek za komunální odpad, viz. Odpovědi na nějčastěji kladené otázky (výše v textu)
 

Informace o zpracování osobních údajů:

Informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-zadatelu
Informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-klientu
Informace-o-zpracovavani-osobnich-udaju-darcu
GDPR
Pověřenec pro GDPR: Ing. Josef Jánský (e-mail: jansky.j@dsves.cz)


Informace zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Povinne-informace-zverejnene-v-souladu-se-zakonem-o-svobodnem-pristupu-k-informacim


Právní normy:

Zákon č. 108/2006 Sb., O sociálních službách v platném znění
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění


Roční zprávy:

Rocni-zprava-2016
Rocni-zprava-2017
Rocni-zprava-2018
Rocni-zprava-2019Dodatek-k-rocni-zprave-2019
Rocni-zprava-2020Dodatek-k-rocni-zprave-2020
 

Rozpočet - roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace:

2021-Schvaleny-rozpocet - Schváleno 22. 12. 2020, R8/123 RMB, bod. č. 5

2020-2022-Strednedoby-vyhled
2021-2023-Strednedoby-vyhled