Dokumenty

Informace pro zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Zadost-o-poskytnuti-pobytove-socialni-sluzby - VŽDY VYPLNIT
Popis-nepriznive-socialni-situace - VŽDY VYPLNIT
Posudek-o-zdravotnim-stavu-k-zadosti-do-DS - VŽDY VYPLNIT

Vyjadreni-lekare-o-neschopnosti-zajemce-o-sluzbu-se-podepsat-a-jednat - vyplnit pouze, pokud není zájemce schopen podpisu a jednat.
PLNA-MOC
Letak-domov-se-zvlastnim-rezimem
Letak-domov-pro-seniory

Úřad práce ČR - příspěvek na péči:
Informace + Formuláře:


Informace pro klienty a jejich příbuzné

Odpovedi-na-nejcasteji-kladene-otazky

Domaci-rad-sluzba-domov-pro-seniory
Domaci-rad-sluzba-domov-se-zvlastnim-rezimem
Jak-podat-stiznost
Informace-pro-navstevy-domova-pdf
Poplatek-za-komunalni-odpad
Certifikat-znacky-kvality-APSS

Úhrada za pobyt a stravu


Informace o zpracování osobních údajů

Informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-zadatelu
Informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-klientu
Informace-o-zpracovavani-osobnich-udaju-darcu
GDPR
Pověřenec pro GDPR: Ing. Josef Jánský (e-mail: jansky.j@dsves.cz)


Právní normy

Zákon č. 108/2006 Sb., O sociálních službách v platném znění
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění


Roční zprávy

Rocni-zprava-2010
Rocni-zprava-2011
Rocni-zprava-2012
Rocni-zprava-2013
Rocni-zprava-2014
Rocni-zprava-2015
Rocni-zprava-2016
Rocni-zprava-2017
Rocni-zprava-2018


Rozpočet - roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace

2019-navrh-rozpoctu - Schváleno 19. 12. 2018, RMB/R8/007
2020-Navrh-rozpoctu - Schváleno 18. 12. 2019, RMB/R8/056, bod. č. 7
2020-2022-Strednedoby-vyhled