Dokumenty

Informace pro zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Zadost-o-poskytnuti-pobytove-socialni-sluzby - VŽDY VYPLNIT
Posudek-o-zdravotnim-stavu-k-zadosti-do-DS - VŽDY VYPLNIT

Vyjadreni-lekare-o-neschopnosti-zajemce-o-sluzbu-se-podepsat-a-jednat - vyplnit pouze, pokud není zájemce schopen podpisu a jednat.
PLNA-MOC
Letak-domov-se-zvlastnim-rezimem
Letak-domov-pro-seniory

Úřad práce ČR - příspěvek na péči:
Informace + Formuláře:


Informace pro klienty a jejich příbuzné

ODPOVEDI-na-nejcasteji-kladene-otazky
Domaci-rad-sluzba-domov-pro-seniory
Domaci-rad-sluzba-domov-se-zvlastnim-rezimem
Paliativni-pece
Jak-podat-stiznost
Informace-pro-navstevy-domova-pdf
Certifikat-znacky-kvality-APSS

Úhrada za pobyt a stravu
Poplatek za komunální odpad, viz. Odpovědi na nějčastěji kladené otázky (výše v textu)
 

Informace o zpracování osobních údajů

Informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-zadatelu
Informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-klientu
Informace-o-zpracovavani-osobnich-udaju-darcu
GDPR
Pověřenec pro GDPR: Ing. Josef Jánský (e-mail: jansky.j@dsves.cz)


Informace zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinne-informace-zverejnene-v-souladu-se-zakonem-o-svobodnem-pristupu-k-informacim


Právní normy

Zákon č. 108/2006 Sb., O sociálních službách v platném znění
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění


Roční zprávy

Rocni-zprava-2016
Rocni-zprava-2017
Rocni-zprava-2018
Rocni-zprava-2019

Dodatek-k-rocni-zprave-2019


Rozpočet - roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace

2020-Navrh-rozpoctu - Schváleno 18. 12. 2019, RMB/R8/056, bod. č. 7
2020-2022-Strednedoby-vyhled
2021-2023-Strednedoby-vyhled