Dokumenty

Informace pro zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby
Zadost-o-poskytnuti-pobytove-socialni-sluzby
Posudek-o-zdravotnim-stavu-k-zadosti-do-DS
Vyjadreni-lekare-o-neschopnosti-zajemce-o-sluzbu-se-podepsat-a-jednat
PLNA-MOC
Letak-domov-se-zvlastnim-rezimem
Letak-domov-pro-seniory
Úřad práce - Informace + Formuláře: Zadost-o-prispevek-na-peci + Oznameni-o-poskytovateli-pomoci;
                                                                   Zadost-o-zvyseni-prispevku-na-peci
                  
Informace pro klienty a jejich příbuzné
ODPOVEDI-na-nejcasteji-kladene-otazky
Domaci-rad-sluzba-domov-pro-seniory
Domaci-rad-sluzba-domov-se-zvlastnim-rezimem
Jak-podat-stiznost
Informace-pro-navstevy-domova-pdf
Poplatek-za-komunalni-odpad
Certifikat-znacky-kvality-APSS

Informace o zpracování osobních údajů
Informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-zadatelu
Informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-klientu
Informace-o-zpracovavani-osobnich-udaju-darcu
GDPR
Pověřenec pro GDPR: Ing. Josef Jánský (e-mail: jansky.j@dsves.cz)

Právní normy
Zákon č. 108/2006 Sb., O sociálních službách v platném znění
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění

Roční zprávy

Rocni-zprava-2010
Rocni-zprava-2011
Rocni-zprava-2012
Rocni-zprava-2013
Rocni-zprava-2014
Rocni-zprava-2015
Rocni-zprava-2016
Rocni-zprava-2017
Rocni-zprava-2018

Rozpočet - roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace
2019-navrh-rozpoctu - Schváleno 19. 12. 2018, RMB/R8/007
2020-2022-Strednedoby-vyhled