Dokumenty

Čestné prohlášení pro návštěvníky DS Věstonická:

Cestne-pohlaseni-26-9-2021


Informace pro zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby:

Žádosti o přijetí nového klienta zasílejte pouze elektronicky (vicarova.l@dsves.cz; slancarova.l@dsves.cz) nebo prostřednictvím pošty (Evidence žádostí, DS Věstonická 1, 628 00 Brno). Osobně do DS žádosti nenoste.

 

Zadost-o-poskytnuti-pobytove-socialni-sluzby - VŽDY VYPLNIT - zašlete na: vicarova.l@dsves.cz nebo slancarova.l@dsves.cz nebo posoldova.b@dsves.cz
Posudek-o-zdravotnim-stavu-k-zadosti-do-DS - VŽDY VYPLNIT

Vyjadreni-lekare-o-neschopnosti-zajemce-o-sluzbu-se-podepsat-a-jednat - vyplnit pouze, pokud není zájemce schopen podpisu a jednat.
PLNA-MOC
Letak-domov-se-zvlastnim-rezimem
Letak-domov-pro-seniory

Úřad práce ČR - příspěvek na péči:
Informace + Formuláře:

 

Informace pro klienty a jejich příbuzné:

Odpovedi-na-nejcasteji-kladene-otazky
Domaci-rad-domov-pro-seniory 
Domaci-rad-domov-se-zvlastnm-rezimem
Paliativni-pece
Jak-podat-stiznost
Informace-pro-navstevy-domova-pdf
Certifikat-znacky-kvality-APSS
Úhrada za pobyt a stravu
Poplatek za komunální odpad, viz. Odpovědi na nějčastěji kladené otázky (výše v textu)

 

Informace o zpracování osobních údajů:
Informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-zadatelu
Informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-klientu
Informace-o-zpracovavani-osobnich-udaju-darcu
GDPR
Pověřenec pro GDPR: JUDr. Margita Dostálová (e-mail: DostalovaMargita@seznam.cz)

 

Informace zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Povinne-informace-zverejnene-v-souladu-se-zakonem-o-svobodnem-pristupu-k-informacim

 

Právní normy:

Zákon č. 108/2006 Sb., O sociálních službách v platném znění
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění

 

Roční zprávy:

Rocni-zprava-2016
Rocni-zprava-2017
Rocni-zprava-2018
Rocni-zprava-2019Dodatek-k-rocni-zprave-2019
Rocni-zprava-2020Dodatek-k-rocni-zprave-2020

 

Rozpočet - roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace:
2021-Schvaleny-rozpocet - Schváleno 22. 12. 2020, R8/123 RMB, bod. č. 5

2022-2024-Schvaleny-strednedoby-vyhled - Schváleno 30. 6. 2021, R8/160 RMB, bod. č. 56