Připravované kulturní akce

Srpen 2019
 • 7. 8. 2019 - Zahradní terapie - 13:30 hod., aktivizační dílna odd. C5/zahrada
 • 8. 8. 2019 - Sportovní hry pro klienty - dopoledne, zahrada/velká jídelna
 • 21. 8. 2019 - Zahradní terapie - 13:30 hod., aktivizační dílna odd. C5/zahrada
Září 2019
 • Pozvanka-na-Vestonickou-akademii-2019-2020
 • 4. 9. 2019 - Zahradní terapie - 13:30 hod., aktivizační dílna odd. C5/zahrada
 • 7. 9. 2019 - Pozvanka-na-hody - zahrada
 • 17. 9. 2019 - Věstonická akademie (Američtí prezidenti) - 13:30 hod., učebna B
 • 18. 9. 2019 - Zahradní terapie - 13:30 hod., aktivizační dílna odd. C5/zahrada
 • 19. 9. 2019 - Klub - 13:30 hod., učebna B
 • 26. 9. 2019 - Slavíme Mezinárodní den seniorů (cimbálovka) - 13:30 hod., kinosál
Říjen 2019
 • 1. 10. 2019 - Věstonická akademie (Američtí prezidenti) - 13:30 hod., kinosál
 • 2. 10. 2019 - Zahradní terapie - 13:30 hod., aktivizační dílna C5
 • 8. 10. 2019 - Věstonická akademie (Američtí prezidenti) - 13:30 hod., kinosál
 • 10. 10. 2019 - Podzimní písničky na přání, 13:30 hod., velká jídelna
 • 16. 10. 2019 - Zahradní terapie - 13:30 hodl, aktivizační dílna C5
 • 22. 10. 2019 - Divadelní představení, kinosál
 • 24. 10. 2019 - Klub - 13:30 hod., učebna B
 • 29. 10. 2019 - Věstonická akademie (Dějiny umění) - 13:30 hod., učebna B
 • 30. 10. 2019 - Zahradní terapie - 13:30 hod., aktivizační dílna C5
Listopad 2019
 • 5. 11. 2019 - Setkání vedení DS s klienty a jejich příbuznými - 10:00 hod., kinosál
 • 7. 11. 2019 - Klub - 13:30 hod., učebna B
 • 12. 11. 2019 - Věstonická akademie (Zahradní terapie) - 13:30 hod., učebna B
 • 13. 11. 2019 - Zahradní terapie - 13:30 hod., aktivizační dílna C5
 • 26. 11. 2019 - Věstonická akademie (Dějiny umění) - 13:30 hod., kinosál
 • 27. 11. 2019 - Zahradní terapie - 13:30 hod., aktivizační dílna C5
 • 28. 11. 2019 - Setkání vedení DS se zaměstnanci - 13:00 hod., kinosál
 • 28. 11. 2019 - Klub - 13:30 hod., učebna B
Prosinec 2019
 • 4. 12. 2019 - Zahradní terapie - 13:30 hod., aktivizační dílna C5
 • 5. 12. 2019 - Mikulášská besídka - 13:30 hod., velká jídelna
 • 10. 12. 2019 - Věstonická akademie (Zahradní terapie) - 13:30 hod., učebna B
 • 18. 12. 2019 - Zahradní terapie - 13:30 hod., aktivizační dílna C5
 • 19. 12. 2019 - Klub - 13:30 hod., učebna B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leden 2020
 • 7. 1. 2020 - Věstonická akademie (Zahradní terapie) - 13:30 hod., učebna B
 • 9. 1. 2020 - Vítání Nového roku - 13:30 hod., velká jídelna
 • 21. 1. 2020 - Věstonická akademie (Zahradní terapie) - 13:30 hod., učebna B
Únor 2020
 • 4. 2. 2020 - Věstonická akademie (Nejvýznamější čeští králové) - 13:30 hod., učebna B
 • 18. 2. 2020 - Věstonická akademie (Skleněná cesta) - 13:30 hod., učebna B
Březen 2020
 • 3. 3. 2020 - Věstonická akademie (Nejvýznamější čeští králové) - 13:30 hod., učebna B
 • 17. 3. 2020 - Věstonická akademie (Skleněná cesta) - 13:30 hod., učebna B
 • 31. 3. 2020 - Věstonická akademie (Nejvýznamější čeští králové) - 13:30 hod., učebna B
Duben 2020
 • 14. 4. 2020 - Věstonická akademie (Skleněná cesta) - 13:30 hod., učebna B
 • 28. 4. 2020 - Věstonická akademie (Dějiny umění) - 13:30 hod., učebna B
Květen 2020
 • 12. 5. 2020 - Věstonická akademie (Skleněná cesta) - 13:30 hod., učebna B
 • 26. 5. 2020 - Věstonická akademie (Dějiny umění) - 13:30 hod., učebna B
Červen 2020
 • 9. 6. 2020 - Věstonická akademie (Skleněná cesta) - 13:30 hod., učebna B
 • 23. 6. 2020 Věstonická akademie (Američtí prezidenti) - 13:00 hod., učebna B
 • 25. 6. 2020 Věstonická akademie - test 10:00 hod. učebna B, promoce 13:30 hod. kinosál