Připravované kulturní akce

Únor 2019
 • 5. 2. 2019 - Věstonická akademie (Barevná typologie člověka v komunikace) - 13:30 hod., učebna B
 • 6. 2. 2019 - Zahradní terapie - 13:30 hod., aktivizační dílna odd. C5
 • ZRUŠENO - 7. 2. 2019 - Divadelní představení - 13:30 hod., kinosál
 • 14. 2. 2019 - Klub - 13:30 hod., učebna B
 • 19. 2. 2019 - Věstonická akademie (Dějiny kriminalistiky) - 13:30 hod., učebna B
 • 20. 2. 2019 - Zahradní terapie - 13:30 hod., aktivizační dílna odd. C5
 • 28. 2. 2019 - Klub - 13:30 hod., učebna B
Březen 2019
 • 5. 3. 2019 - Věstonická akademie (Barevná typologie člověka v komunikaci) - 13:30 hod., učebna B
 • 6. 3. 2019 - Zahradní terapie - 13:30 hod., aktivizační dílna odd. C5
 • 8. 3. 2019 - Oslava MDŽ - 13:30 hod., velká jídelna
 • 14. 3. 2019 - Klub - 13:30 hod., učebna B
 • 19. 3. 2019 - Věstonická akademie (Dějiny kriminalistiky) - 13:30 hod., učebna B
 • 20. 3. 2019 - Zahradní terapie - 13:30 hod., aktivizační dílna odd. C5
 • 28. 3. 2019 - Klub - 13:30 hod., učebna B
Duben 2019
 • 2. 4. 2019 - Věstonická akademie (Světci a patroni) - 13:30 hod., učebna B
 • 4. 4. 2019 - Klub - 13:30 hod., učebna B
 • 3. 4. 2019 - Zahradní terapie - 13:30 hod., aktivizační dílna odd. C5
 • 11. 4. 2019 - Jarní písničky na přání - 13:30 hod., velká jídelna
 • 16. 4. 2019 - Věstonická akademie (Dějiny kriminalistiky) - 13:30 hod., učebna B
 • 17. 4. 2019 - Zahradní terapie - 13:30 hod., aktivizační dílna odd. C5
 • 18. 4. 2019 - Klub - 13:30 hod., učebna B
Květen 2019
 • 14. 5. 2019 - Věstonická akademie (Vznik Československa a významné osobnosti) - 13:30 hod., učebna B
 • 23. 5. 2019 - Věstonický pětiboj - pozvaná družstva z jiných domovů pro seniory, dopoledne, zahrada
 • 28. 5. 2019 - Věstonická akademie (Dějiny kriminalistiky) - 13:30 hod., učebna B
Červen 2019
 • 4. 6. 2019 - Setkání vedení DS s klienty a jejich příbuznými - 10:00 hod., kinosál
 • 4. 6. 2019 - Věstonická akademie (Světci a patroni) - 13:30 hod., učebna B
 • 13. 6. 2019 - Klub - 13:30 hod., učebna B
 • 18. 6. 2019 - Věstonická akademie (Barevná typologie člověka v komunikaci) - 13:30 hod., učebna B
 • 20. 6. 2019 - Věstonická akademie - Závěrečný test a promoce
 • 27. 6. 2019 - Setkání vedení DS se zaměstnanci - 13:00 hod., kinosál
 • 27. 6. 2019 - Klub - 13:30 hod., učebna B
Červenec 2019
 • 18. 7. 2019 - Letní písničky na přání - 13:30 hod., velká jídelna
Srpen 2019
 • 1. 8. 2019 - Sportovní hry pro klienty - dopoledne, zahrada/velká jídelna
Září 2019
 • Hody
Říjen 2019
 • 10. 10. 2019 - Podzimní písničky na přání, 13:30 hod., velká jídelna
 • 22. 10. 2019 - Divadelní představení, kinosál
Listopad 2019
 • 5. 11. 2019 - Setkání vedení DS s kliety a jejich příbuznými - 10:00 hod., kinosál
 • 28. 11. 2019 - Setkání vedení DS se zaměstnanci - 13:00 hod., kinosál
Prosinec 2019
 • 5. (12.) 12. 2019 - Mikulášská besídka - 13:30 hod., velká jídelna