Pravidelné aktivity pro klienty

Klienty podporujeme v aktivním přístupu k životu. Nabízíme jim velké množství pravidelných aktivit. Na nástěnkách je vyvěšen jejich přehled  a klient si sám zvolí, kterou chce navštívit. Pokud si přeje, pracovníci ho rádi  na vybranou akci doprovodí i mimo areál domova.
Aktivizační činnosti procvičují jemnou motoriku a kognitivní schopnosti klientů. Účast v aktivizační dílně podporuje přirozené sociální vazby s vrstevníky a odbourává pocit osamění.
Sportovní činnosti (ruské kuželky, hry s míči, sportovní hry s opékáním uzenin) slouží k rozvoji pohybových schopností klientů.
PRAVIDELNE-AKTIVITY-DS-VESTONICKA

Přijímáme knihy do naší knihovny pouze po konzultaci s knihovnicí paní Ing. Kalivodovou:
knihovnadsvestonicka1@seznam.cz