Pozvánka na hody

24. 08. 2016
Srdečně zveme klienty, jejich příbuzné a známé, na tradiční důchodcovské hody
3. září 2016 od 14 hod. v zahradě DS.