Hody

01. 09. 2008
6. září se konaly v areálu zahrady domova tradiční 5. Důchodcovské hody. Kdo mohl, pomáhal s přípravou hodů. Velkým dílem přispěli k uspořádání letošních hodů naši sponzoři, kterým patří náš dík.
Hody si získaly velkou oblibu u klientů, příbuzných i hostů. Nádherné počasí, mája, muzika, krojovaný průvod, pohoštění, dobrá nálada - prostě hody jak mají být.
1221047345-v.jpg
1221047398-v.jpg
1221047439-v.jpg
1221047497-v.jpg
1221047576-v.jpg
1221047626-v.jpg
1221047686-v.jpg