Doporučení na omezení návštěv

21. 02. 2018

Doporučujeme návštěvníkům DS, kteří pociťují příznaky nastupujícího respiračního onemocnění nebo již nemocní jsou, aby upustili od návštěvy svých blízkých v Domově pro seniory Věstonická.
Děkujeme za Vaši ohleduplnost.

19. 2. 2018
apz-nachlazeni-si-cesi-leci-sami-1-620x376-(1).jpg