Den otevřených dveří a beseda

01. 10. 2010
Den otevřených dveří
Domov pro seniory Věstonická se také připojil k projektu Asociace poskytovatelů sociálních služeb a vyhlásil den otevřených dveří pro veřejnost. Možnosti prohlédnout si zařízení využili nejen zájemci, ale i veřejnost. Cílem bylo zdůraznit význam sociálních služeb a práce, která je prospěšná nejen pro jednotlivce, rodiny, ale pro celou společnost.

Beseda s klienty
Do domova přijel podebatovat o zdraví a nemocech pan Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. V diskusi měli klienti možnost zeptat se na své zdravotní problémy.
1292315069-v.jpg