Kulturní program klientů

Spartakiáda
14. 09. 2021

V zahradě jsme dnes využili krásné počasí k setkání u ojedinělé sportovní akce, která snad bude znamenat začátek nové tradice – spartakiád.
Klienti a zaměstnanci nacvičili tři skladby, které nám předvedli na I. celodůchoďákové spartakiádě. Cvičenci a cvičenky byli odměněni velkým potleskem nadšeného publika. V přestávkách, v průběhu kterých se připravovali na značkách další cvičenci, jsme se dozvěděli zajímavosti o historii spartakiád na našem území.
Slavnostního zahájení se ujal pan ředitel a paní zástupkyně ředitele. Při slavnostním nástupu cvičenek a cvičenců byl přinesen oheň a transparenty. 
Všichni jsme si pak pochutnali na koláčcích a zakončili spartakiádu naší oblíbenou "mašinkou".
Skladby:
1. Třešně – budova A+B
2. Poupata – budova C
3. Bomba – Tom a jeho holky
Na fotografiích je zachycena atmosféra při nácviku skladeb a pak samotný vrchol snažení a příprav cvičenek a cvičenců.

Celý článek
Cestujeme a pečeme
09. 09. 2021
V aktivizačních klubech "cestujeme". Skupinka klientů z oddělení C1 "jela" na Havaj. Prohlédli si pláže s palmami, zazpívali si a zatančili s domorodými tanečnicemi.
Jiná skupinka klientů "navštívila" Slovácký rok, kde si prohlédla kyjovský kroj, jeho oblékání, ochutnala burčák a podívala se na film.
V zahradní terapii se pekla švestková buchta, povídali jsme si o švestkách a jejich přínosu pro naše tělo.
Celý článek
Terapeutický koník Flika a želva Tomáš
02. 09. 2021
Terapeutický koník Flika a želva Tomáš nás potěšili svou návštěvou (projekt Emil pomáhá). Povídali jsme si o životě koní, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o Flice a ostatních terapeutických konících. 
Celý článek
Dopoledne s hasiči
20. 08. 2021
Hasiči ze stanice Brno - Líšeň nám předvedli svou hasičskou techniku, obleky a ukázku hasičského zásahu.
Celý článek
Houslové duo
12. 08. 2021
Dnes nám známe skladby klasické, filmové a lidové hudby zahrálo Houslové duo (manželé Vránovi).
Celý článek
Palačinkování s Golden Kids
29. 06. 2021
Červen je čas jahod. Jahody jsme si dali v podobě marmelády a čerstvých plodů v čerstvě usmažených palačinkách. Vyslechli jsme si také zajímavý příběh skupiny Golden Kids, informace o životních cestách jejich členů a společně jsme si zazpívali jejich krásné písničky.
Celý článek
Oslava 25 let od otevření DS
17. 06. 2021
Dnes jsme společně oslavili se sólisty Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů 25 let od otevření našeho domova pro seniory.
Celý článek
Opékání buřtů
16. 06. 2021
Využili jsme příjemné počasí k posezení v zahradě s opékáním buřtů a poslechem hudby.
Celý článek
Oslava výročí svatby
03. 06. 2021
Společně jsme oslavili 45. výročí svatby manželů Lakosilových.
Celý článek
Zahradní terapie
18. 05. 2021
Zahájili jsme letošní zahradní terapii povídáním o rostlinách, které jsou prospěšné proti bolestí nohou. Povídali jsme si o mastech, kaštanech, netřescích, tlustici a jiných bylinkách a stromech.
Celý článek
Den matek
14. 05. 2021
Den matek jsme oslavili poslechem písniček, které zazpívali manželé Procházkovi.
Celý článek