Kulturní program klientů

Vánoční přání od starosty Líšně
03. 12. 2019
Dnes přišel klientům, kteří do domova pro seniory přišli z Líšně, popřát příjemné svátky a mnoho zdraví do nového roku pan starosta Líšně Mgr. Břetislav Štefan. Děti ze ZŠ Horníkova zazpívaly vánoční koledy, přednesly bášničky a rozdaly vánoční přání a dárky.
Celý článek
Vánoční jarmark výrobků klientů
03. 12. 2019
Na vánoční jarmark výrobků klientů, které tvoří v aktivizačních dílnách, keramické dílně, v zahradní terapii jsou mezi klienty, jejich příbuznými a zaměstnanci velmi oblíbené. Mnohé výrobky slouží jako milé dárky a jsou klienty vyráběny z keramické hlíny, papíru, korálků, přízí a mašlí, některé jsou pletené, tkané, ale najdete zde i vařené marmelády a sirupy, sušené byliny a léčivé masti.
Celý článek
Vědomostní soutěž
24. 10. 2019
Dnešní odpoledne jsme soutěžili ve znalostech z různých vědních a společenských oborů. Týmy byly složeny z několika klientů a odpovídaly na otázky týkající se zeměpisu, lidského těla, Karla Gotta a dalších záludných otázek.
Celý článek
Mezinárodní den seniorů
26. 09. 2019
Mezinárodní den seniorů jsme oslavili poslechem a zpěvem lidových písniček s cimbálovou muzikou složenou ze sólistů Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů.
Celý článek
Věstonická akademie - 6. ročník - zahájení
17. 09. 2019
Věstonická akademie se těší velké oblibě mezi klienty. Přednášky již 6. ročníku se budou týkat těchto témat: Dějiny umění, Skleněná cesta, Nejvýznamnější čeští králové, Američtí prezidenti a Zahradní terapie.
Studenti dnes obdrželi praktické informace o způsobu studia a od sponzora potřebné pomůcky: bloky, desky na skripta a tužky.
První hodina byla věnována americkým prezidentům, kdy nás Bc. Tomáš Chytil seznámil s životem G. Washingtona.
Celý článek
Hody
07. 09. 2019
Dne 7. 9. 2019 se konaly již šestnácté Tradiční důchodcovské hody. Letos nám počasí nepřálo, nemohli jsme využít naši rozlehlou zahradu, a tak se slavnostní zahájení a veselice s hudbou a tancem konala ve vnitřních prostorech. Slavnostního zahájení se ujal pan ředitel Ing. Rudolf Nytl a starosta ÚMČ Vinohrady pan PhDr. Jiří Čejka. Společně jsme vyslechli hodový slib stárků a sledovali udělení hodového práva. K poslechu i tanci nám hrála dechová hudba Bivojanka.
Těší náš, že se na této nejoblíbenější kulturní akci v našem domově, a to i přes nepřízeň počasí, setkalo mnoho klientů se svými rodinami a přáteli.
Poděkování patří stárkům a stárkám z řad klientů a zaměstnanců, kteří se starali o zábavu a také všem zaměstnancům a jejich pomocníkům, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu hodů.
Děkujeme sponzorům.
Celý článek
Turnaj v kuželkách Letovice
05. 09. 2019
Dne 5. 9. 2019 se konal tradiční Turnaj v kuželkách v DS Letovice. Náš tým, ve složení paní Dvořáčková, pan Palarčík, pan Kukla a pan Čuma, obhájil a tak získali již potřetí zlatou medaili a putovní kuželku.
Celý článek
Grilování a opékání párků
28. 08. 2019
Využili jsme pěkného slunečného odpoledne ke grilování a příjemnému povídání ve stínu stromů naší zahrady. Opékání párků jsme si zpestřili povídáním o bylinkách a jejich ochutnávkou.
 
Celý článek
Sportovní hry
08. 08. 2019
V naší zahradě se dnes konaly sportovní hry. Klienti si procvičili pohyblivost rukou, postřeh, koordinaci pohybů a za své výkony získali sladké odměny. V příjemném počasí se soutěžilo       v těchto disciplínách: hod šipkami, hod míčem na cíl, hod tenisovým míčkem na cíl, hod kroužky na cíl a lovení rybiček.
Celý článek
Mezinárodní camp dobrovolníků "go4peace Brno 2019"
23. 07. 2019
Ve dnech 23. - 26. 7. 2019 se budou v prostorách DS a zahrady pohybovat zahraniční studenti z Mezinárodního campu dobrovolníků "GO4PEACE Brno 2019".
Tento camp pořádá: Evropská unie, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Sdružení Petrov, go4peace. Jedná se o mezinárodní dobrovolnictví.
Více informací: Informace, Letak, www.go4peace.eu, dana.zizkovska@mpsv.cz.
Aktuální informace: facebook - seniorivkrajich
Tisk, televize, rádio: MPSV, Rádio Proglas - pořad, Brněnská drbna, Rozhlas - 14:30 hod.

1. den: Po představení organize a jejího poslání začali studenti natírat lavičky, vymalovávat archív a doprovázeli klienty na zahradě DS.
2. den: Mladí lidé pokračují v práci s výmalbou, přípravou na ni a s natíráním laviček. Od klientů dostali ručně šité dárečky.
3. den: Dnes studenti účastnící se campu natírali desky na lavičky, vypravili se s klienty na vycházku do zahrady a oslavili s námi narozeniny klientů, kteří se narodili v měsíci červenci. Studenti nám zazpívali blahopřejnou píseň ve svém rodném jazyce (albánština, bosenština, němčina) a pak společně anglicky a také česky. Video z narozenin, Rozhlas - 14:30 hod.
4. den: Poslední den v našem domově strávili studenti výmalbou druhého archívu. Tuto činnost navrhli sami studenti, malování je baví. Odpoledne doprovázeli klienty do zahrady k jezírku.
 
Celý článek
Tanec na židlích
22. 07. 2019
Mezi aktivity, které domov pro své klienty pořádá, patří také tanec na židlích. Klientky spolu s aktivizačními pracovnicemi Nikolou a Dorotou připravily vystoupení, na kterém diváky seznámily s původem této aktivity a předvedly několik tanců. Tanečnice byly odměněny velkým potleskem.
Celý článek
Věstonická akademie - promoce
20. 06. 2019
Závěrečný test znalostí zvládlo všech dvacet studentů Věstonické akademie úspěšně. Odpoledne jsme se sešli při slavnostním předávání diplomů a medailí absolventům. Diplomy předávala zástupkyně ředitele paní Bc. Jana Hudečková. Za studenty poděkovala za přípravu dalšího úspěšného akademického roku paní Dvořáčková, která pochválila píli studentů a precizní přípravu přednášejících. Spolu s rodinnými příslušníky, absolventy a přednášejícími jsme oslavili s dobrým občerstvením zakončení pátého akademického roku. Od září nás čeká další studium.
Celý článek