Kulturní program klientů

Návštěva policejního preventisty
29. 10. 2021
Policejní preventista pan Luboslav Fiala nás seznámil s nejčastějšími problémy, které se týkají sousedského soužití, a které Policie ČR nebo Městská policie města Brna řeší. Dozvěděli jsme se také zajímavé informace o vzniku a historii městské policie.
Celý článek
Den krásy
26. 10. 2021
Odpoledne se naše jídelna zaplnila klientkami, které se chtěly nechat zkrášlit v salónu krásy (líčení, kadeřnictví, manikúra) a nechat se vyfotografovat. V Cukrárně u růžové laskonky se podávaly výborné zákusky a k tomu všemu nám hrály naše oblíbené písničky. 
Celý článek
Setkání seniorů s primátorkou na Nové radnici
01. 10. 2021
Paní primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková pozvala na oslavu Dne seniorů klienty z pobytových služeb ve městě Brně na společné setkání na Nové radnici. Domov pro seniory Věstonická zastupoval pan ředitel Ing. R. Nytl a klienti paní Gizela Šoukalová, pan Jindřich Hertl a pan Jaroslav Palarčík. 
Celý článek
Oslava 101. narozenin
30. 09. 2021
Paní Marie Vodičková oslavila 28. září 101 let. K významnému životnímu jubileu jí mnoho zdraví popřáli a dárky předali primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková, vedoucí Odboru sociální péče MMB PaedDr. Jan Polák a ředitel DS Věstonická Ing. Rudolf Nytl.
Celý článek
Den seniorů - Dudáci Tryhuci
30. 09. 2021
Den seniorů jsme oslavili s Dudáky Tryhuci, kteří nás vzali s písničkami kolem světa.
Celý článek
Spartakiáda
14. 09. 2021

V zahradě jsme dnes využili krásné počasí k setkání u ojedinělé sportovní akce, která snad bude znamenat začátek nové tradice – spartakiád.
Klienti a zaměstnanci nacvičili tři skladby, které nám předvedli na I. celodůchoďákové spartakiádě. Cvičenci a cvičenky byli odměněni velkým potleskem nadšeného publika. V přestávkách, v průběhu kterých se připravovali na značkách další cvičenci, jsme se dozvěděli zajímavosti o historii spartakiád na našem území.
Slavnostního zahájení se ujal pan ředitel a paní zástupkyně ředitele. Při slavnostním nástupu cvičenek a cvičenců byl přinesen oheň a transparenty. 
Všichni jsme si pak pochutnali na koláčcích a zakončili spartakiádu naší oblíbenou "mašinkou".
Skladby:
1. Třešně – budova A+B
2. Poupata – budova C
3. Bomba – Tom a jeho holky
Na fotografiích je zachycena atmosféra při nácviku skladeb a pak samotný vrchol snažení a příprav cvičenek a cvičenců.

Celý článek
Cestujeme a pečeme
09. 09. 2021
V aktivizačních klubech "cestujeme". Skupinka klientů z oddělení C1 "jela" na Havaj. Prohlédli si pláže s palmami, zazpívali si a zatančili s domorodými tanečnicemi.
Jiná skupinka klientů "navštívila" Slovácký rok, kde si prohlédla kyjovský kroj, jeho oblékání, ochutnala burčák a podívala se na film.
V zahradní terapii se pekla švestková buchta, povídali jsme si o švestkách a jejich přínosu pro naše tělo.
Celý článek
Terapeutický koník Flika a želva Tomáš
02. 09. 2021
Terapeutický koník Flika a želva Tomáš nás potěšili svou návštěvou (projekt Emil pomáhá). Povídali jsme si o životě koní, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o Flice a ostatních terapeutických konících. 
Celý článek
Dopoledne s hasiči
20. 08. 2021
Hasiči ze stanice Brno - Líšeň nám předvedli svou hasičskou techniku, obleky a ukázku hasičského zásahu.
Celý článek
Houslové duo
12. 08. 2021
Dnes nám známe skladby klasické, filmové a lidové hudby zahrálo Houslové duo (manželé Vránovi).
Celý článek
Palačinkování s Golden Kids
29. 06. 2021
Červen je čas jahod. Jahody jsme si dali v podobě marmelády a čerstvých plodů v čerstvě usmažených palačinkách. Vyslechli jsme si také zajímavý příběh skupiny Golden Kids, informace o životních cestách jejich členů a společně jsme si zazpívali jejich krásné písničky.
Celý článek
Oslava 25 let od otevření DS
17. 06. 2021
Dnes jsme společně oslavili se sólisty Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů 25 let od otevření našeho domova pro seniory.
Celý článek