Volná pracovní místa, výkon praxe a dobrovolnické služby

Volná pracovní místa

 1. Vseobecna-sestra-na-oddeleni
 2. Pracovnik-v-socialnich-sluzbach
   

Zájemci o zaměstnání  na jiné pracovní pozici mohou zaslat žádost + životopis personalistce na e-mailovou adresu fajkosova@dsves.cz, a v případě uvolnění pracovního místa budou personalistkou kontaktováni.
 

V Brně dne 21. 12. 2020

 

Možnost výkonu praxe

V případě zájmu o výkon praxe v našem domově, kontaktujte níže uvedeného příslušného koordinátora.

 

V domově pro seniory Věstonická vykonávají praxi studenti z:

 • Odborné učiliště a praktická škola, Lomená 44, Brno 

obor - Pečovatelské služby (2. a 3. ročník)
koordinátorka: Bc. L. Horková

 • Střední průmyslová škola Brno, p.o. , Purkyňova 97, Brno
​obor - sociální činnosti
koordinátorka: Bc. L. Horková
 • Střední zdravotnická škola Evangelické akademie,  Šimáčkova 1, Brno
​obor - sociální činnosti
koordinátorka: Bc. L. Horková
 • Střední odborná škola MORAVA, o.p.s., Řehořova 5, Brno
obor - sociální činnosti
koordinátorka: Bc L. Horková
 • Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Žerotínovo náměstí 6, Brno 

obor - Diplomovaný zdravotnický záchranář (1. ročník)
obor - Diplomovaná všeobecná sestra (1. ročník)
koordinátorka: Mgr. H. Kudličková 

 • Masarykova univerzita Brno, Komenského nám. 2, Brno Lékařská fakulta

obor - Fyzioterapie (1. ročník navazujícího magisterského studia)
koordinátorka: M. Šumberová

 • VOŠ sociální Brno, Kotlářská 9, Brno

obor - Sociální práce
koordinátorka: Bc. J. Hudečková

 • Střední škola zdravotnická a VOŠ zdravotnická Brno, Merhautova 15, Brno

obor - Nutriční asistent (3. ročník)
obor - Nutriční terapeut (1., 2., 3. ročník) 
koordinátorka: M. Jandová

KOORDINÁTOŘI    PRAXE

Koordinátorka pro praxi v přímé péči:
Bc. Lenka Horková, vrchní sestra 
e-mail: horkova.l@dsves.cz
 
Koordinátorka pro praxi - sociální pracovník:
Bc. Jana Hudečková, vedoucí sociálního odd. a zástupkyně ředitele 
e-mail: hudeckova.j@dsves.cz
 
Koordinátorka pro praxi - rehabilitace (fyzioterapie):
Monika Šumberová, fyzioterapeutka
e-mail: sumberova.m@dsves.cz
 
Koordinátorka pro praxi - nutriční terapie:
Monika Jandová, nutriční terapeutka (dietní sestra) 
e-mail: jandova.m@dsves.cz

Učástníkům rekvalifikačních a kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách umožňujeme vykonávat povinnou praxi v DS Věstonická.

Možnost výkonu dobrovolnické služby 

Koordinátorka  dobrovolníků:
Bc. Lenka Horková, vrchní sestra 
e-mail: horkova.l@dsves.cz
Spolupracujeme s Maltézskou pomocí, obecně prospěšnou společností (Mgr. Markéta Studená, marketa.studena@maltezskapomoc.cz, tel. č.: 736 620 810).