Volná pracovní místa, výkon praxe a dobrovolnické služby

Volná pracovní místa

Zájemci o zaměstnání  na jiné pracovní pozici mohou zaslat žádost + životopis personalistce na e-mailovou adresu fajkosova@dsves.cz, a v případě uvolnění pracovního místa budou personalistkou kontaktováni.
 
V Brně dne 11. 11. 2019
 

Možnost výkonu praxe

V případě zájmu o výkon praxe v našem domově, kontaktujte níže uvedeného příslušného koordinátora.
 

V domově pro seniory Věstonická vykonávají praxi studenti z:

  • Odborné učiliště a praktická škola, Lomená 44, Brno 
obor - Pečovatelské služby (2. a 3. ročník)
koordinátorka: Bc. L. Horková 
  • Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Žerotínovo náměstí 6, Brno 
obor - Diplomovaný zdravotnický záchranář (1. ročník)
obor - Diplomovaná všeobecná sestra (1. ročník)
koordinátorka: Mgr. H. Kudličková 
  • Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická, Lerchova 63, Brno 
obor - Výchovná a humanitární činnost (4. ročník)
koordinátorka: M. Šumberová
  • Masarykova univerzita Brno, Komenského nám. 2, Brno Lékařská fakulta
obor - Fyzioterapie (1. ročník navazujícího magisterského studia)
koordinátorka: M. Šumberová
  • VOŠ sociální Brno, Kotlářská 9, Brno
obor - Sociální práce - koordinátorka: Bc. J. Hudečková
  • Střední škola zdravotnická a VOŠ zdravotnická Brno, Merhautova 15, Brno
obor - Nutriční asistent (3. ročník)
obor - Nutriční terapeut (1., 2., 3. ročník) 
koordinátorka: M. Jandová
 
V domově pro seniory Věstonická vykonávají praxi studenti rekvalifikačních a kvalifikačních kurzů:
  • Úřad práce ČR 
rekvalifikační kurz - pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče
koordinátorka: Bc. L. Horková
  • Ženský vzdělávací spolek Vesna, o.s., Údolní 10, Brno 
kvalifikační kurz - Pracovník v sociálních službách - pečovatel/ka
koordinátorka: Bc. L. Horková
 
Koordinátorka pro praxi v přímé péči:
Bc. Lenka Horková, vrchní sestra 
e-mail: horkova.l@dsves.cz
 
Koordinátorka pro praxi - sociální pracovník:
Bc. Jana Hudečková, vedoucí sociálního odd. a zástupkyně ředitele 
e-mail: hudeckova.j@dsves.cz
 
Koordinátorka pro praxi - rehabilitace (fyzioterapie):
Monika Šumberová, fyzioterapeutka
e-mail: sumberova.m@dsves.cz
 
Koordinátorka pro praxi - nutriční terapie:
Monika Jandová, nutriční terapeutka (dietní sestra) 
e-mail: jandova.m@dsves.cz
 

Možnost výkonu dobrovolnické služby 

Koordinátorka  dobrovolníků:
Bc. Lenka Horková, vrchní sestra 
e-mail: horkova.l@dsves.cz
Spolupracujeme s Maltézskou pomocí, obecně prospěšnou společností (Mgr. Markéta Studená, marketa.studena@maltezskapomoc.cz, tel. č.: 736 620 810).

Pro projekt Úsměv všem:
Mgr. Hana Kudličková, vrchní sestra
e-mail: kudlickova.h@dsves.cz