Úhrady za poskytované sociální služby

Pokladna pro platby za pobyt a léky klientů v hotovosti nebo kartou pouze 9:00 - 11:00 hod. a 14:00 - 15:30 hod. v pondělí - pátek.

V souladu se zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. a prováděcí
vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění:

Od 1. 1. 2020 (od 1. 1. 2021 se výše úhrady nemění)

Ubytování 210,- Kč/den
Strava 170,- Kč/den
Měsíčně celkem 380,- Kč x počet dní v příslušném měsíci
 • 28 dní = 10.640,- Kč
 • 29 dní = 11.020,- Kč
 • 30 dní = 11. 400,- Kč
 • 31 dní = 11.780,- Kč

+ příspěvek na péči v přiznané výši

Pokud by Vám po uhrazení této částky nezbývalo zákonem stanovených 15% příjmu (zpravidla důchodu), bude Vám úhrada snížena.
Je na Vás zda:

 • Požadujete-li sníženou úhradu, je třeba doložit výši příjmu. 

 • Pokud se rozhodnete hradit plnou úhradu, dokládat výši příjmu nemusíte. 

  Je Vaší povinností, plynoucí z uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby, mít zaplacenou úhradu za pobyt v daném měsíci.
   

V případě, že hradíte za svého příbuzného doplatky za léky:

 • převodem z účtu, informujte se od 10. do 20. dne v měsíci v kanceláři pokladny domova u paní Lhotecké (kl. 539 - viz níže), jakou částku máte v příslušném měsíci odeslat.
 • v hotovosti nebo platební kartou, dostavte se na pokladnu domova od 16. do 25. dne v měsíci.


Místní  poplatek   za   komunální   odpad klienti domova pro seniory poplatek NEPLATÍ! Více v Odpovědi na nejčastěji kladené otázky.


Prosíme, než se na nás obrátíte se svým dotazem, týkajícím se např. úhrady za pobyt, přečtěte si: Odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

 

POKLADNA

úhrada za poskytnuté sociální služby (pobyt, strava, léky)

Platby v hotovosti nebo platební kartou se provádí v kanceláři pokladny domova pro seniory v přízemí budovy A pouze v pracovní návštěvní dny.

paní Blanka Lhotecká
tel. č: 544 121 539

e-mail: lhotecka.b@dsves.cz

pondělí - pátek: 8:00 - 15:30 hod.

 

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA

za poskytnuté sociální služby
(pobyt, strava, léky)

Bezhotovostní platby za úhrady provádějte na bankovní účet DS vedený u KB. 

č. účtu: 27-7203240217/0100
variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla  klienta
poznámka: jméno a příjmení klienta