Úhrady za poskytované sociální služby

 

V souladu se zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. a prováděcí
vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění:

Od 1. 3. 2022:

ZMENY-OD-1-3-2022-zvyseni-uhrady-za-stravu-a-pobyt
Ubytování 250,- Kč/den
Strava 205,- Kč/den
Měsíčně celkem 455,- Kč x počet dní v příslušném měsíci
 • 28 dní = 12.740,- Kč
 • 29 dní = 13.195,- Kč
 • 30 dní = 13.650,- Kč
 • 31 dní = 14.105,- Kč
+ příspěvek na péči v přiznané výši
 
Pokud by Vám po uhrazení této částky nezbývalo zákonem stanovených 15% příjmu (zpravidla důchodu), bude Vám úhrada snížena.
Je na Vás zda:
 • Požadujete-li sníženou úhradu, je třeba doložit výši příjmu. 
 • Pokud se rozhodnete hradit plnou úhradu, dokládat výši příjmu nemusíte. 

  Je Vaší povinností, plynoucí z uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby, mít zaplacenou úhradu za pobyt v daném měsíci.
   

V případě, že hradíte za svého příbuzného doplatky za léky:

 • převodem z účtu, informujte se od 15. do 20. dne v měsíci v kanceláři pokladny domova u paní Lhotecké nebo paní Matouškové (kl. 539, 583 - viz níže), jakou částku máte v příslušném měsíci odeslat.
 • v hotovosti nebo platební kartou, dostavte se na pokladnu domova od 16. do 25. dne v měsíci.
 

Spoluúčast na platbách za inkontinenční pomůcky:

Od 1. 1. 2022 se  klienti spolupodílejí na platbách za inkontinenční pomůcky tak, jak je uvedeno v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojistění.
Podrobnosti: Spoluucast-klientu-na-platbach-za-inkontinencni-pomucky-od-1-1-2022


Místní poplatek za komunální odpad:

Klienti domova pro seniory poplatek NEPLATÍ! Více v Odpovědi na nejčastěji kladené otázky.


Prosíme, než se na nás obrátíte se svým dotazem, týkajícím se např. úhrady za pobyt, přečtěte si: Odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

 

POKLADNA

úhrada za poskytnuté sociální služby 
(pobyt, strava, léky, inkontinenční pomůcky)

Platby v hotovosti nebo platební kartou se provádí v kanceláři pokladny domova pro seniory v přízemí budovy A pouze v pracovní návštěvní dny (8:00 - 15:00 hod.).

Pokladní:
paní Blanka Lhotecká
tel. č: 544 121 539

paní Michaela Matoušková
tel. č.: 544 121 583


e-mail: platby_klientu@dsves.cz

 

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA

úhrada za poskytnuté sociální služby 
(pobyt, strava, léky, inkontinenční pomůcky)

Bezhotovostní platby za úhrady provádějte na bankovní účet DS vedený u KB. 

 • č. účtu: 27-7203240217/0100
  vedený u Komerční banky

 • variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla  klienta

 • poznámka: jméno a příjmení klienta