Úhrady za poskytované sociální služby

V souladu se zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění:
Od 1. 1. 2018

Ubytování 210,- Kč/den
Strava 164,- Kč/den
Měsíčně celkem 374,- Kč x počet dní v příslušném měsíci
 • 28 dní = 10.472,- Kč
 • 29 dní = 10.846,- Kč
 • 30 dní = 11.220,- Kč
 • 31 dní = 11.594,- Kč

+ příspěvek na péči v přiznané výši

Pokud by Vám po uhrazení této částky nezbývalo zákonem stanovených 15% příjmu (zpravidla důchodu), bude Vám úhrada snížena.
Je na Vás zda:

 • Požadujete-li sníženou úhradu, je třeba doložit výši příjmu. 

 • Pokud se rozhodnete hradit plnou úhradu, dokládat výši příjmu nemusíte. 

  Je Vaší povinností, plynoucí z uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby, mít zaplacenou úhradu za pobyt v daném měsíci.
   

V případě, že hradíte za svého příbuzného doplatky za léky:

 • převodem z účtu, informujte se od 10. do 20. dne v měsíci v kanceláři pokladny domova u paní Lhotecké (kl. 539 - viz níže), jakou částku máte v příslušném měsíci odeslat.
 • v hotovosti nebo platební kartou, dostavte se na pokladnu domova od 16. do 25. dne v měsíci.


Místní  poplatek   za   komunální   odpad   -   od   1. 1. 2016   jsou osvobozeny od poplatku za komunální odpad osoby bydlící v pobytových sociálních službách klienti domova pro seniory poplatek NEPLATÍ!


Prosíme, než se na nás obrátíte se svým dotazem, týkajícím se např. úhrady za pobyt, přečtěte si Odpovědi na nejčastěji kladené otázky.


POKLADNA
úhrada za poskytnuté sociální služby (pobyt, strava, léky)
Platby v hotovosti nebo platební kartou se provádí v kanceláři pokladny domova pro seniory v přízemí budovy A.
paní Blanka Lhotecká
tel. č: 544 121 539
e-mail: lhotecka.b@dsves.cz

pondělí - pátek: 8:00 - 15:30 hod.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA
za poskytnuté sociální služby
(pobyt, strava, léky)
Bezhotovostní platby za úhrady provádějte na bankovní účet DS vedený u KB. 
č. účtu: 27-7203240217/0100
variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla  klienta
poznámka: jméno a příjmení klienta