Aktivizace, společenské prostory

17. 02. 2021
Aktivizační pracovníci se v úzké  spolupráci s fyzioterapeutkami  zaměřují především na zachování soběstačnosti klientů a jejich postupného zapojování do systému vyplnění volného času dle zájmů a schopností.
Klienti v aktivizačních klubech mají možnost věnovat se šití, vyšívání, pletení, háčkování, tapiku, malbě na sklo, porcelán, kameny, hedvábí, lepení mozaiky, skladáním puzzle, tvorbě dekorací dle ročních období, výrobě keramiky,  pečení  cukroví,   perníčků,   vaření,    společenským    hrám,    tréninku    paměti a kognitivních funkcí, poslechu rozhlasu, sledování videa, četbě, výuce na PC - internet. Tyto aktivizační činnosti procvičují jemnou motoriku a kognitivní schopnosti klientů. Účast v aktivizačním klubu podporuje přirozené sociální vazby s vrstevníky a odbourává pocit osamění.
Sportovní činnosti (ruské kuželky, hry s míči, sportovní hry s opékáním uzenin) slouží k rozvoji pohybových schopností klientů.
Tradiční krojované důchodcovské hody s vlastnoruční výrobou krojů jsou určeny rovněž pro příbuzné a známé klientů a podporují přirozené rodinné sociální vazby.
Domov nabízí klientům psychoterapii, pohybovou terapii, canisterapii a muzikoterapii a také reminescenční koutky.

Kultura
Pravidelně   jsou  v  DS  pořádány   kulturní  pořady a vystoupení. Od besídek dětí z mateřských a základních škol, až po vystoupení profesionálních souborů, zejména hudebních a tanečních. Výhodou DS je skutečnost, že jsou k dispozici prostory i pro náročnější akce a vystoupení (posezení u cimbálu, hudební odpoledne, přednášky, divadelní vystoupení aj.).
Pro věřící klienty se v DS konají pravidelné bohoslužby.
K dispozici je rozsáhlá knihovna.
Klientům nabízíme možnost "studia" Věstonické akademie, kdy se prostřednictvím přednášek dozvídají zajímavé informace z různých oblastí (např. historie, cestování, psychologie, zdravovědy, umění atd.). Akademie je každý rok zakončena slavnostní promocí.
Domov vydává vlastní časopis - Domovníček
Na kulturní a společenské akce v DS jsou rovněž zváni příbuzní a známí klientů.
V červnu jsou pro klienty pořádány výlety (např. Muzeum kočárů, ZOO Jihlava, Papouščí ZOO, Pštrosí farma, Lednický skleník atd.). Výletů se účastní také klienti používající invalidní vozík.
V září se klienti a jejich příbuzní a známí účastní tradičních důchodcovských krojovaných hodů v zahradě DS.
C-spolecenska-mistnost.jpg
dilna.jpg
dilna-c5.jpg
IMG_2817.jpg
kinosal.jpg
P1010199.jpg
mistnosts-TV-C.jpg
P1010001.jpg
P1010002-(1).jpg
P1010003.jpg
P1010004.jpg
P1010005.jpg
P1010006.jpg
P1010007.jpg
P1010009.jpg
P1010011.jpg
P1010012.jpg
jidelna.jpg
P1010021.jpg
P1010028.jpg
P1010103.jpg
P1010142.jpg
P1010583.jpg
P1090581.jpg
DSC00244.jpg
telocvicna.jpg
telocvicna-A.jpg