Prohlídka domova pro seniory

Ubytování - pokoje, koupelny
17. 02. 2021
Ubytování
Domov pro seniory   disponuje   jednolůžkovými (obsazují se již ubytovanými klienty, kteří jsou vedeni v pořadníku žadatelů o jednolůžkový pokoj, který vedou sociální pracovnice), dvoulůžkovými, třílůžkovými a manželskými pokoji.  Většina dvoulůžkových   a  jednolůžkových   pokojů   tvoří   buňku,  ke které přísluší WC a umývadlo, u některých je sprchový kout a balkon. Na každém oddělení jsou na chodbách koupelny a sprchové kouty. Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, dle potřeby a se souhlasem klienta bočními zábranami, vzpřimovacími hrazdami, nočním stolkem, jídelním stolem, židlemi, vestavěnými skříněmi. Pokoj je možno doplnit drobnými předměty (poličky, obrázky), televizí, rádiem (poplatky si hradí klient). V případě potřeby má klient k dispozici pojízdný jídelní stolek a WC křeslo.
Celý článek
Aktivizace, společenské prostory
17. 02. 2021
Aktivizační pracovníci se v úzké  spolupráci s fyzioterapeutkami  zaměřují především na zachování soběstačnosti klientů a jejich postupného zapojování do systému vyplnění volného času dle zájmů a schopností.
Klienti v aktivizačních klubech mají možnost věnovat se šití, vyšívání, pletení, háčkování, tapiku, malbě na sklo, porcelán, kameny, hedvábí, lepení mozaiky, skladáním puzzle, tvorbě dekorací dle ročních období, výrobě keramiky,  pečení  cukroví,   perníčků,   vaření,    společenským    hrám,    tréninku    paměti a kognitivních funkcí, poslechu rozhlasu, sledování videa, četbě, výuce na PC - internet. Tyto aktivizační činnosti procvičují jemnou motoriku a kognitivní schopnosti klientů. Účast v aktivizačním klubu podporuje přirozené sociální vazby s vrstevníky a odbourává pocit osamění.
Sportovní činnosti (ruské kuželky, hry s míči, sportovní hry s opékáním uzenin) slouží k rozvoji pohybových schopností klientů.
Tradiční krojované důchodcovské hody s vlastnoruční výrobou krojů jsou určeny rovněž pro příbuzné a známé klientů a podporují přirozené rodinné sociální vazby.
Domov nabízí klientům psychoterapii, pohybovou terapii, canisterapii a muzikoterapii a také reminescenční koutky.

Kultura
Pravidelně   jsou  v  DS  pořádány   kulturní  pořady a vystoupení. Od besídek dětí z mateřských a základních škol, až po vystoupení profesionálních souborů, zejména hudebních a tanečních. Výhodou DS je skutečnost, že jsou k dispozici prostory i pro náročnější akce a vystoupení (posezení u cimbálu, hudební odpoledne, přednášky, divadelní vystoupení aj.).
Pro věřící klienty se v DS konají pravidelné bohoslužby.
K dispozici je rozsáhlá knihovna.
Klientům nabízíme možnost "studia" Věstonické akademie, kdy se prostřednictvím přednášek dozvídají zajímavé informace z různých oblastí (např. historie, cestování, psychologie, zdravovědy, umění atd.). Akademie je každý rok zakončena slavnostní promocí.
Domov vydává vlastní časopis - Domovníček
Na kulturní a společenské akce v DS jsou rovněž zváni příbuzní a známí klientů.
V červnu jsou pro klienty pořádány výlety (např. Muzeum kočárů, ZOO Jihlava, Papouščí ZOO, Pštrosí farma, Lednický skleník atd.). Výletů se účastní také klienti používající invalidní vozík.
V září se klienti a jejich příbuzní a známí účastní tradičních důchodcovských krojovaných hodů v zahradě DS.
Celý článek
Budova, zahrada
17. 02. 2021
Domov pro seniory Věstonická p.o. je celodenní pobytové zařízení sociálních služeb, které poskytuje sociální služby domov pro seniory (104 lůžek) a domov se zvláštním režimem (300 lůžek). Služby poskytujeme od roku 1996 v zařízení, jehož zřizovatelem je statutární město Brno. Klientům nabízíme ubytování, celodenní stravu, úklid, ošetřovatelskou, zdravotní, aktivizační a rehabilitační péči. Součástí domova je vlastní kuchyně, lékařské ordinace (vč. zubařské), místnosti s vybavením pro rehabilitaci a aktivizaci, kaple, kinosál, knihovna a rozsáhlá zahrada. Posláním domova pro seniory je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče.
Sociální služby jsou poskytovány pouze tomu, komu jsou určeny a jen v odpovídajícím rozsahu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to pouze osobám v nepříznivé sociální situaci, které nejsou schopny svou situaci řešit vlastními silami nebo za pomoci blízkých osob a dalších zdrojů (např. terénní a ambulantní).
Celý článek