Poskytované služby

Předmětem činnosti Domova pro seniory Věstonická je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zřizovací listiny, poskytování sociálních služeb typu:
  • Domov pro seniory - § 49 zákona č. 108/2006 Sb. - 104 klientů
  • Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory - § 50 zákona č. 108/2006 Sb. - 300 klientů
Sociální služby - Informace na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.