Poskytované služby

Předmětem činnosti Domova pro seniory Věstonická je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zřizovací listiny, poskytování sociálních služeb typu:

  • Domov pro seniory - § 49 zákona č. 108/2006 Sb. - 104 klientů

Domov pro seniory je určen osobám s vysokou mírou podpory odpovídající stupni závislosti na pomoci druhé osoby III. a IV. stupně (příspěvek na péči), které nemohou zůstat v domácím prostředí za podpory pečující osoby ani za podpory dostupných terénních a ambulantních služeb, tj. potřebují a využijí nepřetržitý provoz služby.

  • Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory - § 50 zákona č. 108/2006 Sb. - 300 klientů

Domov se zvláštním režimem je určen osobám s vysokou mírou podpory, které mají obtíže v oblasti orientace a nemohou být v domácím prostředí za podpory pečující osoby ani za podpory terénních a ambulantních služeb, tzn. osobám, které potřebují a využijí nepřetržitý provoz služby. Služba domov se zvláštním režimem je určena pro osoby se specifickými potřebami, a které jsou z důvodu zdravotního stavu dezorientované.

Sociální služby - Informace na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Sociální služby jsou poskytovány pouze tomu, komu jsou určeny a jen v odpovídajícím rozsahu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jsou poskytovány pouze osobám v nepříznivé sociální situaci, které nejsou schopny svou situaci řešit vlastními silami nebo za pomoci blízkých osob a dalších přirozených zdrojů (terénní a ambulantní služby).
Poskytování služby podporuje rozvoj samostatnosti, motivuje klienty k takovým činnostem, které nevedou k prohloubení nepříznivé sociální situace a vedou k sociálnímu začleňování.
Poskytování péče slouží k doplnění vlastních schopností a dovedností klienta. Služba posiluje soběstačnost a samostatnost klienta, včetně rozhodování o sobě, s užitím kompenzačních pomůcek. Spolupracuje s osobami blízkými a dalšími subjekty, a to ve všech oblastech běžného života dle provedených zjištění.
Pobytové služby jsou poskytovány rovněž na dobu určitou, a to převážně u osob, u kterých je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.
Domov pro seniory Věstonická nabízí podporu a zjišťuje potřeby zájemce v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje a následně poskytuje základní poradenství a odpovídající podporu, která vyplynula ze zjištěných potřeb.