Jak požádat o službu


Sledujte aktuální informace k opatřením v DS (úřední hodiny, návštěvy atd.)ZDE


Jak požádat o poskytnutí pobytové sociální služby
+ Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby

Domov pro seniory Věstonická poskytuje sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem osobám s potřebou vysoké míry podpory, které nemohou zůstat v domácím prostředí za podpory pečující osoby ani za podpory dostupných terénních a ambulantních služeb, tj. potřebují a využijí nepřetržitý provoz služby.

Formulář "Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby" + "Posudek o zdravotním stavu zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby" si lze vyzvednout přímo v Domově pro seniory u sociální pracovnice, nebo stáhnout na našich webových stránkách (níže v tomto textu).
Nedílnou součástí "Žádosti" je "Posudek o zdravotním stavu zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby".

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby přijímáme od seniorů, kteří mají zhoršenou soběstačnost (částečně/úplně) a na přijetí spěchají.
NENÍ MOŽNÉ podat si žádost  "pro jistotu do budoucna".

Odpovědi na dotazy týkající se výběru z žadatelů, 1 lůžkových pokojů, úhrady za pobyt, co si lze do DS vzít atd. naleznete zde: Odpovědi na nejčastěji kladené otázky, Úhrady za pobyt v DS.


Vyplněnou žádost + posudek o zdravotním stavu můžete zaslat elektronicky (vicarova.l@dsves.cz; slancarova.l@dsves.cz; mifkova.i@dsves.cz) nebo poštou - osobně je nenoste:
Domov pro seniory Věstonická
soc. odd. - evidence žádostí
Věstonická 4304/1
628 00 Brno - Židenice
 

FORMULÁŘE:


V případě zájmu se Vám rádi budeme věnovat, poskytneme Vám bližší informace, případně umožníme prohlídku prostor domova (pouze po domluvě).
Schůzku je možné sjednat na tel. číslech: 

  • 544 121 566  - Bc. Ludmila Vičarová - sociální pracovnice - vicarova.l@dsves.cz

  • 544 121 568  - Mgr. Lucie Šlancarová - sociální pracovnice - slancarova.l@dsves.cz
  • 544 121 508 - Ivana Mifková - sociální praconvice - mifkova.i@dsves.cz

Úřední hodiny sociálních pracovnic - evidence žádostí o poskytnutí pobytové služby:
Sledujte aktuální opatření v DS (zákazy vstupu do DS atd.).
Pondělí 
 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 
Středa 
 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pouze po telefonické domluvě je možné schůzku uskutečnit i jiný pracovní den.

Po podání žádosti je provedeno sociální šetření a evidovány jsou žádosti neuspokojených žadatelů z důvodu plné kapacity, kteří spadají do cílové skupiny a mají aktuální zájem o využívání služby. Při sociálním šetření služba poskytuje základní sociální poradenství a zjišťuje, zda nelze situaci žadatele řešit jinak, než poskytnutím pobytové sociální služby.
Zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby obdrží písemně zprávu, zda byla jeho žádost zařazena do evidence žadatelů nebo zda byla ze zákonných důvodů odmítnuta.

Prohlídka domova pro seniory Věstonická - fotografie

Seznam poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji (včetně seznamu pečovatelských služeb, pobytových zařízení, přechodných pobytů atd.) naleznete na webových stránkách Magistrátu města Brna a Komunitního plánování soc. služeb Jihomoravského kraje: