Jak požádat o službu

 
Jak požádat o poskytnutí pobytové sociální služby
+ Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby
Formulář "Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby" + "Posudek o zdravotním stavu zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby" si lze vyzvednout přímo v Domově pro seniory u sociální pracovnice, nebo stáhnout na našich webových stránkách (níže v tomto textu).
Nedílnou součástí "Žádosti" je i "Posudek o zdravotním stavu zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby".
 
Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby přijímáme od seniorů, kteří mají zhoršenou soběstačnost (částečně/úplně) a na přijetí spěchají.
NENÍ MOŽNÉ podat si žádost  "pro jistotu do budoucna".

Odpovědi na dotazy týkající se výběru z žadatelů, 1 lůžkových pokojů, úhrady za pobyt, co si lze do DS vzít atd. naleznete zde: Odpovědi na nejčastěji kladené otázky, Úhrady za pobyt v DS.

Vyplněnou žádost + posudek můžete osobně přinést nebo zaslat na adresu*:
Domov pro seniory Věstonická
soc. odd. - evidence žádostí
Věstonická 4304/1
628 00 Brno
*Vyplněnou žádost nezasílejte jako přílohu e-mailu.

FORMULÁŘE:
Zájemce   o   poskytnutí   pobytové  sociální   služby  obdrží  písemně  zprávu  o  převzetí "Žádosti" a jejím zařazení do evidence zájemců. Sociální pracovnice informuje v dostatečném časovém předstihu zájemce o možném přijetí telefonicky, a také zvacím dopisem, který obsahuje všechny potřebné informace, týkající se přijetí do Domova pro seniory Věstonická.

V případě zájmu se Vám rádi budeme věnovat, poskytneme Vám bližší informace, případně umožníme prohlídku prostor domova (pouze po domluvě).

Schůzku je možné sjednat na tel. číslech:
Úřední hodiny sociálních pracovnic - evidence žádostí o poskytnutí pobytové služby:
Pondělí 
 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Středa 
 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
  • Pouze po telefonické domluvě je možné schůzku uskutečnit i jiný pracovní den.
  • Seznam poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji (včetně seznamu pečovatelských služeb, pobytových zařízení, přechodných pobytů atd.) naleznete na webových stránkách Magistrátu města Brna.
Adresář poskytovatelů sociálních služeb - MMB