Kulturní program klientů

Předvánoční dopoledne se ZŠ Čejkovická
14. 12. 2017
Žákovský parlament ZŠ Čejkovická nás pozval na Předvánoční dopoledne plné tance a zpěvu.
Celý článek
Zahradní terapie
13. 12. 2017
Na setkání zahradní terapie se tak trochu čarovalo, jako za babek kořenářek - vařila se mast z jírovce (kaštanů) proti bolení kloubů.
Celý článek
Přání k vánočním svátkům
12. 12. 2017
K vánočním svátkům a mnoho zdraví do nového roku přišel klientům popřát starosta Líšně pan Mgr. Břetislav Štefan. Koledy zazpívaly děti ze ZŠ Horníkova.
Celý článek
Vánoční turnaj v kuželkách
11. 12. 2017
Výsledky tradičního vánočního turnaje v kuželkách:
1. místo - paní Nováčková Marie
2. místo - paní Šebelová a pan Barák
3. místo - paní Kudělásková a paní Štěpánková
Celý článek
Kyjovánek a Motovidlo
07. 12. 2017
Dětský národopisný soubor Kyjovánek a Taneční soubor Motovidlo nás provedli zimním a vánočním časem od svátku sv. Kateřiny po narození Krista.
Celý článek
Mikulášská zábava
05. 12. 2017
Svatý Mikuláš se svou družinou čertů a andělů nám rozdal perníčky a ovoce. Odpoledne jsme si zatancovali, občerstvili se svařeným vínem a perníčky. Poslechli jsme si písničky, které pro klienty z jednotlivých oddělení nechali zahrát aktivizační pracovníci. Koledy jsme si zazpívali se sborem pekelníků a andělem.
Celý článek
Dudáci
29. 11. 2017
Folklorní koncert dudáků z Omic.
Ondřej a Lucie nám představili historii různých dud, gajd, píšťal a fujar. Na nástroje také zahráli tradiční písně z Řecka, Španělska a Slovenska. Vyslechli jsme si známé lidové a filmové písničky. Společně jsme si zazpívali za tónů dud vánoční koledy, které obsahují slova dudy a gajdy.
Celý článek
Oslava narozenin na odd. C1
23. 11. 2017
Oslava narozenin klientů z oddělení C1 narozených v listopadu.
Celý článek
Křížovkářská liga - vyhlášení výsledků
16. 11. 2017
Křížovkářská liga je soutěž pro obyvatele Jihomoravského kraje starší 60 let. Každý týden od 14. září do 26. října 2017 měl soutěžící za úkol  vyluštit jednu křížovku a každý, kdo všechny křížovky vyluštil, obdržel dárek.
V našem domově pro seniory se sešli luštitelé z ostatních domovů pro seniory a na slavnostním ukončení prvního ročníku byli vylosováni vítězové ze všech soutěžících. Ceny, dárkové koše a občerstvení, připravil pro soutěžící pan Ing. Vladimír Krejčí, majitel společnosti KOKR.
Zakladateli Křížovkářské ligy jsou pan Richard Hubek a pan Mgr. Ivan Sekanina.
Soutěž byla pořádána pod záštitou Mgr. M. Šlapala a Bc. M. Hollana, náměstků primátora města Brna, a sponzory byla společnost KOKR, Jihomoravský kraj a město Brno.
Do soutěže se přihlásilo deset domovů pro seniory z jižní Moravy s 204 luštiteli: DS Blansko, DS Holásecká, DS Věstonická, DS Foltýnova, DS Vychodilova, DS Zastávka u Brna, DS Okružní, DS Sokolnice, DS Podpěrova a DS Předklášteří.
V každém ze zúčastněných domovů pro seniory proběhlo losování o ceny.

Za náš domov soutěžili a všechny křížovky vyplnili: paní Morysková Ludmila, paní Burešová Miroslava, paní Novotná Ludmila, paní Opatřilová Zdenka, paní Kartosová Miroslava, paní Šimečková Vlasta, paní Prokešová Heduška, paní Hutová Hvězdoslava, paní Golutzová Věra, pan Mičánek Stanislav, paní Reková Alenka, pan Kukla Miloslav, paní Nejezchlebová Dagmara a paní Kolbová Dobroslava.
Z klientů DS Věstonická byli vylosováni a ceny obdrželi:
1. místo - pan Kukla Miloslav
2. místo - paní Morysková Ludmila
3. místo - paní Hutová Hvězdoslava

V přestávkách mezi vyhlašováním výherců vystoupily Mažoretky Lili s trenérkou paní Janou Hornovou, které učily seniory prvky tance makarena. Písně zazpívali členové dětského pěveckého sboru DoTicha ze ZŠ Holzova s vedoucí Mgr. Nelou Šimánovou.

Losování deseti výherců ze všech účastníků z přihlášených domovů pro seniory se ujali pan Mgr. Martin Petřík z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pan PaedDr. Jan Polák, CSc. z Magistrátu města Brna a pan Ing. Rudolf Nytl, ředitel DS Věstonická.

1. místo - DS Věstonická, pan Mičánek Stanislav
2. místo - DS Sokolnice, paní Kunderová Věra
3. místo - DS Foltýnova, paní Šestáková Věra
4. místo - DS Zastávka u Brna, pan Patočka Oldřich
5. místo - DS Sokolnice, paní Šikutová Maria
6. místo - DS Okružní, paní Žáková Marie
7. místo - DS Zastávka u Brna, pa Čupera Vladislav
8. místo - DS Vychodilova, paní Padrtová Anděla
9. místo - DS Holásecká, paní Jedličková Miroslava
10 místo - DS Podpěrova, paní Hrušková Anežka
 
Celý článek
Věstonická akademie - Významné české panovnice
14. 11. 2017
Přednášku o Johaně z Rožmitálu z cyklu Významné české panovnice přednesl studentům Věstonické akademie pan starosta PhDr. Jiří Čejka.
Celý článek
Andělský kabaret
09. 11. 2017
Andělský kabaret nám umožnil náhled do světa mentálně postižených. Členové Divadla Klauniky Brno nám předvedli intergrační hudební pořad seniorům z cyklu "Veselá republika", COMENIUS 2017. Pořad je výsledkem společné činnosti zdravých a handicapovaných osob, kde mentálně postižení spoluherci se stávají anděly a celé vystoupení je provedeno zábavnou kabaretní formou.
Celý článek
Podzimní posezení s hudbou
26. 10. 2017
Podzimní odpoledne jsme si zpříjemnili tancem a poslechem hudby na přání klientů
i zaměstnanců. Nechyběly doplňky v barvách podzimu a malé občerstvení na zahřátí.
Celý článek