Jak požádat o poskytnutí pobytové služby

Jak požádat o poskytnutí pobytové služby
+ Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby
Formulář "Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby" si lze vyzvednout přímo v Domově pro seniory u sociální pracovnice, nebo stáhnout na našich webových stránkách (níže v tomto textu). Nedílnou součástí "Žádosti" je i "Posudek o zdravotním stavu zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby".

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby přijímáme od seniorů, kteří mají zhoršenou soběstačnost (částečně/úplně) a na přijetí spěchají, NENÍ MOŽNÉ podat si žádost  "pro jistotu do budoucna".

Přílohy k žádosti:
  • Posudek o zdravotním stavu zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby 
Vyplněnou žádost, vč. přílohy, můžete osobně přinést nebo zaslat na adresu:
Domov pro seniory Věstonická
soc. odd. - evidence žádostí
Věstonická 4304/1
628 00 Brno
Vyplněnou žádost nezasílejte jako přílohu e-mailu.

FORMULÁŘE:
Zadost-o-poskytnuti-pobytove-socialni-sluzby
Posudek-o-zdravotnim-stavu-k-zadosti-do-DS
Plna-moc
Zájemce   o   poskytnutí   pobytové  sociální   služby  obdrží  písemně  zprávu  o  převzetí "Žádosti" a jejím zařazení do evidence zájemců. Sociální pracovnice informuje v dostatečném časovém předstihu zájemce o možném přijetí telefonicky, a také zvacím dopisem, který obsahuje všechny potřebné informace, týkající se přijetí do Domova pro seniory Věstonická.

V případě zájmu se Vám rádi budeme věnovat, poskytneme Vám bližší informace, případně umožníme prohlídku prostor domova (pouze po domluvě).

Schůzku je možno sjednat na tel. číslech:
Ve dnech 30. listopadu; 8., 14. + 15., 19., 21. prosince 2017 bude soc. UZAVŘENO.

544 121 566  - Bc. Ludmila Vičarová - sociální pracovnice - vicarova.l@dsves.cz
544 121 568  - Mgr. Monika Klüglová, DiS. - sociální pracovnice - kluglova.m@dsves.cz

Úřední hodiny sociálních pracovnic - evidence žádostí o poskytnutí pobytové služby:
Pondělí
 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Středa
 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pouze po telefonické domluvě je možno schůzku uskutečnit i jiný pracovní den.
Prosíme, než nás budete kontaktovat, přečtěte si
Odpovedi-na-nejcasteji-kladene-otazky

Úhrady za poskytované služby
 
Seznam poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji (včetně seznamu pečovatelských služeb, pobytových zařízení, přechodných pobytů atd.) naleznete na webových stránkách Magistrátu města Brna.
Adresář poskytovatelů sociálních služeb - MMB